Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

F01 - Odovzdajte produkt

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny uzávierka projektu. Táto skupina aktivít sa vykoná, keď je produkt projektu hotový alebo keď sa rozhodnete zrušiť projekt.

Keď je projekt hotový, je potrebné získať schválenie a odovzdať produkt internému alebo externému zákazníkovi. V prípade zrušenia projektu to môže, ale nemusí byť potrebné.

Niekedy zákazník akceptuje produkty, ale dohodne sa s vami na zozname dodatočných úloh, ktoré musíte vykonať do určitého času. V tom prípade pokračujete s uzavretím projektu a odovzdáte zvyšné aktivity podpornému/ údržbovému tímu.

Účel

Účelom je mať oficiálne odovzdanie a schválenie produktu, ktoré je podmienkou pre úplné uzavretie projektu. Pamätajte, že mať projekty, ktoré sú takmer hotové, ale zamrzli v posledných etapách je plytvanie zdrojmi a komplikuje riadenie vášho portfólia. Najlepšie je veci uzavrieť a potom pokračovať novými.

Časté pasce

Táto riadiaca aktivita je gro ukončenia projektu. Môže byť komplikovaná a časovo náročná, ak ste nebrali mesačné uzávierky dostatočne vážne.

Ak to je možné, vyžiadajte si schválenie hlavných dodávok projektu sponzorom a zákazníkom, keď sú hotové miesto čakania na koniec projektu. Zjednodušuje to finálne uzavretie.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.