Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

F04 - Archivujte projektové dokumenty

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny uzávierka projektu. Táto skupina aktivít sa vykoná, keď je produkt projektu hotový alebo keď sa rozhodnete zrušiť projekt.

Teraz, keď sa blížime ku koncu projektu, je čas archivovať všetky projektové dokumenty.

Účel

Archív by mal byť bezpečný a dostupný autorizovaným ľuďom, aby mohli v budúcnosti použiť tieto informácie namiesto znovuvynachádzania kolesa. Aj systém riadenia portfólia môže v budúcnosti potrebovať preveriť tieto informácie na podrobnejšiu analýzu minulých projektov.

Časté pasce

Niektoré z najdôležitejších vecí, ktoré treba zvážiť, sú nasledovné:

Popri vyššie uvedenom je častým problémom dokumentov, že text nie je dostatočne jasný a rozumejú mu len ľudia, ktorí aktívne pracujú s danými dokumentmi v správnom čase a kontexte. Zabezpečte, aby boli všetky dokumenty jasné a jednoduché, aby im mohol porozumieť každý, aj keď nepozná presný kontext projektu. Táto stratégia vám pomáha aj pri dlhých projektoch, keďže je veľmi časté, že interní účastníci (stakeholderi) majú problémy s niekoľkomesačným odstupom porozumieť svojim vlastným dokumentom.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.