Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

A04 - Popíšte projekt

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny iniciácia projektu. Táto skupina aktivít sa vykonáva na začiatku, aby nás pripravila na projekt.

Uskutočnite workshopy na zozbieranie informácií a pripravte popis projektu, ktorý obsahuje nasledovné informácie:

Niektoré informácie potrebné na popis produktu v tomto bode ešte neexistujú nie sú k dispozícii niektoré informácie požadované pre popis projektu – mali by ste sa sústrediť na existujúce informácie a zvyšok pridať neskôr. Tento dokument bude tak či tak v priebehu projektu revidovaný a upresňovaný.

Ak už bol podobný projekt realizovaný, preverte jeho archív a použite z neho informácie na prípravu realistickejšieho popisu projektu.

Šablóna popisu projektu

Účel

Tento dokument nám pomáha udržať súlad s rámcovými cieľmi projektu počas jeho realizácie. Je to aj výborný zdroj pre nových členov tímu, vyšších manažérov alebo akýchkoľvek ďalších ľudí mimo projektového tímu na pochopenie, o čom je projekt.

Časté pasce

Pre tento dokument existuje optimálna úroveň podrobností a presnosti, ktorá je obvykle nižšia, ako predpokladajú ľudia praktizujúci projektové riadenie. Zabezpečte, aby ste vytvorili dokument, ktorý spĺňa svoj účel radšej, ako len dokument uspokojujúci predpokladanú predstavu o správnom riadení projektu.

Popíšte všetko jasne a stručne. Vyhnite sa typickým korporátnym výrokom, ktoré nekomunikujú žiadny skutočný význam.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.