Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

A03 - Vymenujte kľúčových členov tímu

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny iniciácia projektu. Táto skupina aktivít sa vykonáva na začiatku, aby nás pripravila na projekt.

V tomto bode začína projektový manažér vytvárať projektový tím. Hoci projekt ešte nie je schválený a jeho realizácia sa nezačala, teraz potrebujeme kľúčových členov tímu na dokončenie skupiny aktivít iniciácia projektu. Tieto vymenovania nie sú predbežné očakáva sa, že tí istí ľudia, ktorí tu sú vybraní, budú kľúčovými členmi tímu, keď sa začne realizácia projektu.

Kľúčoví členovia tímu, ktorí sú v tomto bode potrební, sú pravdepodobne nasledovní:

Účel

Jeden z účelov skupiny aktivít iniciácia projektu je vyhodnotiť zdôvodnenie projektu, ktoré použijeme na rozhodnutie, či je alebo nie je dobrý nápad investovať do projektu. Táto informácia je založená rámcovom pláne a vhodné plánovanie si vyžaduje spoluprácu širokého spektra expertov. Ak sa to nevykoná dobre, môže sa stať, že niektoré prínosné projekty budú zamietnuté a niektoré nezdôvodniteľné vybrané.

Časté pasce

Niekto môže považovať za plytvanie časom pracovať na projekte, ktorý sa nemusí realizovať. Projektový manažér by mal zabezpečiť, že to je dôležitá investícia do organizácie, pretože im to umožňuje vybrať si najlepšie projekty, do ktorých investovať. Aj ak sa rozhodne nerealizovať projekt, ich úsilie nevyjde nazmar, lebo zachránilo organizáciu pred investovaním zdrojov do nezdôvodniteľného projektu.

Keď príde na vymenovanie existujúcich ľudí do projektu alebo prijatie nových ľudí, hlavnú úlohu má systém governance (správy) organizácie. Je zodpovednosťou sponzora umožniť projektovému manažérovi, aby mal pri tomto výbere dostatočné slovo.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.