Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


A03 - Nominalizați membrii-cheie ai echipei de proiect

Această activitate de management aparține grupului Inițierea Proiectului. Acest grup de activități se desfășoară la început proiectului ca parte integrală din pregătire.

În acest moment, managerul de proiect începe să formeze echipa de implementare a proiectului. Deși proiectul nu este încă aprobat și execuția acestuia nu a început, membrii echipei sunt acum necesari pentru a finaliza grupul de activități dedicate inițierii proiectului. Aceste nominalizări nu sunt preliminare; se așteaptă ca aceleași persoane selectate în acest moment să fie membrii-cheie ai echipei și atunci când începe execuția propriu-zisă a proiectului.

Este necesară nominalizarea următorilor membri ai echipei:

Obiectivul activității

Unul dintre scopurile grupului de activități aferente inițierii proiectului este evaluarea justificării proiectului care va fi utilizată pentru a decide dacă este sau nu o idee bună ca organizația să investească în acest proiect. Aceste informații se bazează pe un plan sintetizat și planificare adecvată. Necesitând colaborarea mai multor experți. Dacă justificarea nu este corespunzătoare, unele proiecte care aduc beneficii ar putea fi respinse în timp ce unele proiecte nejustificate ar putea fi selectate pentru execuție.

Capcane frecvente

Unii ar putea considera că este o pierdere de timp să se lucreze la o inițiativă care ar putea să nu fie implementată. Managerul de proiect trebuie să se asigure că toți membrii echipei înțeleg că această activitate este totuși importantă pentru organizație deoarece permite selectarea celor mai bune proiecte în care să se investească. Chiar dacă s-a decis ca proiectul să nu intre în faza de execuție, eforturile nu sunt irosite deoarece au salvat organizația din a investi resursele și timpul într-un proiect nejustificat.

Când se decide numirea de persoane din interiorul organizației în echipa de proiect sau angajarea de membri noi, conducerea organizației are un rol major în această decizie. Este responsabilitatea sponsorului de a permite managerului de proiect să prezinte o opinie obiectivă în această selecție.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.