Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


F01 - Predați produsul și/sau serviciul

Această activitate de management aparține grupului Finalizarea Proiectului. Acest grup de activități se realizează când produsul proiectului este finalizat sau când se decide anularea proiectului.

Când proiectul este finalizat, trebuie să formalizăm aprobarea și predarea produsului (serviciului sau rezultatului) către clientul intern sau extern. În cazul anularii proiectului formalizarea este opțională.

Uneori clientul acceptă parțial produsele livrate și solicită o listă de sarcini suplimentare care trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. În astfel de cazuri, proiectul se poate considera finalizat iar activitățile rămase se pot delega unei echipe de suport sau de mentenanță a proiectului.

Obiectivul activității

Obiectivul acestei activități este de a formaliza predarea și aprobarea produsul livrat, activitate considerată ca o condiție prealabilă pentru a finaliza etapa de închidere a proiectului. Amintiți-vă că a avea proiecte care sunt aproape finalizate dar care sunt oprite în ultimele etape, este o risipă de resurse și complică gestionarea portofoliului de proiecte, prin urmare este recomandat să finalizați activitățile înainte de a începe noi proiecte.

Capcane frecvente

Această activitate de management reprezintă de fapt închiderea proiectului, dar aceasta etapă poate fi complicată și consumatoare de timp dacă nu ați luat în considerare finalizarea livrabilelor intermediare.

Când este posibil, solicitați aprobarea sponsorului și a clientului pentru livrabilele importante ale proiectului pe măsură ce acestea sunt finalizate și nu la închiderea proiectului. Această strategie simplifică foarte mult etapa de închidere finală a proiectului.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.