Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

F01 - Het product overhandigen

Deze managementactiviteit behoort tot de Projectafsluiting groep. Deze activiteitengroep wordt uitgevoerd wanneer het product van het project is voltooid, of wanneer u besluit het project te annuleren.

Wanneer het project is afgerond, moeten wij de goedkeuring krijgen en het product overhandigen aan de interne of externe klant. In het geval dat het project geannuleerd wordt, kan dit wel of niet nodig zijn.

Soms aanvaardt de klant de producten, maar stemt met u in over een lijst van extra taken die u binnen een bepaalde tijd moet uitvoeren. In zo’n geval kunt u doorgaan en het project afsluiten, en de resterende activiteiten overdragen aan een support/onderhoudsteam.

Doel

Het doel is om een officiële overdracht en goedkeuring voor het product te hebben, wat een voorwaarde is voor het volledig afsluiten van het project. Vergeet niet dat het hebben van projecten die bijna klaar zijn, maar bevroren zijn in hun laatste stadia, een verspilling van middelen is en uw portfoliobeheer ingewikkeld maakt. Het is het beste om dingen af te sluiten en verder te gaan met nieuwe inspanningen.

Veel voorkomende valkuilen

Deze managementactiviteit is de belangrijkste afsluiting in het project. Het kan ingewikkeld en tijdrovend zijn als u de tussenliggende afsluitingen niet serieus genoeg heeft genomen. Vraag goedkeuring van de sponsor en de klant voor de belangrijkste deliverables van het project wanneer ze klaar zijn, in plaats van aan het eind van het project. Dat maakt de uiteindelijke afsluiting eenvoudiger.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.