Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

A08 - Neem een go/no-go-beslissing

Deze managementactiviteit behoort tot de groep projectinitiatie. Deze groep activiteiten wordt aan het begin uitgevoerd om ons voor te bereiden op het project.

Op dit punt stuurt de projectmanager de projectdocumenten naar de sponsor, en de sponsor neemt een go/no-go-beslissing. Om deze beslissing te nemen kan het nodig zijn dat de sponsor het project bespreekt met andere beslissers in het bedrijf, zoals de portfolio management laag. Het is aan de sponsor en niet aan de project manager om te bepalen hoe dat te doen.

In het geval dat u een externe klant heeft en u reageert op een verzoek tot voorstel, zou u naast het maken van een go/no-go-beslissing intern, ook het voorstel naar de klant sturen en wachten tot zij hun leverancier selecteren en u de definitieve go/no-go-beslissing geven. Deze managementactiviteit is voltooid wanneer het contract is ondertekend, of wanneer een ander juridisch bindend element plaats gevonden heeft.

Als u externe leveranciers gaat hebben en sommige van hen zijn geselecteerd in A05, wilt u misschien nu het contract met hen ondertekenen. Bijkomende externe leveranciers kunnen later worden geselecteerd en contracten worden ondertekend op een ad hoc basis.

Doel

Projecten met externe klanten hebben altijd duidelijke go/no-go-beslissingen, maar interne projecten missen soms deze stap en projecten sluipen gewoon de organisatie binnen zonder een duidelijke beslissing. Het is belangrijk om een duidelijk beslissingsmoment voor het project te organiseren en de juiste handtekeningen en verbintenissen te hebben voordat u verder gaat.

Aan de andere kant investeren sommige bedrijven gewoon in elk project zolang ze middelen beschikbaar hebben. Deze managementactiviteit staat aan het eind van een keten van activiteiten die proberen er een weloverwogen beslissing van te maken, gebaseerd op de rechtvaardiging van het project.

Veel voorkomende valkuilen

Elk bedrijf dat met projecten werkt, moet een systeem voor portefeuillebeheer hebben. Dit systeem moet de projecten op holistische wijze evalueren en selecteren op een manier die evenwichtig is en compatibel is met de strategieën van het bedrijf. Veel van de problemen die worden toegeschreven aan projectmanagementsystemen hebben hun oorsprong in portfoliomanagement. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat er te veel projecten tegelijk zijn.

Zorg ervoor dat iedereen begrijpt dat een no-go-beslissing geen mislukking is. Dit betekent juist dat u een succesvol systeem heeft dat begrijpt wat niet gunstig is voor het bedrijf. Deze conclusie kan niet getrokken worden zonder de inspanning van de belangrijkste teamleden in de projectinitiatie-activiteitengroep.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.