Inicjowanie projektu Miesięczny cykl zarządczy Tygodniowy cykl zarządczy Codzienne zarządzanie Zamknięcie miesiąca Zamknięcie projektu Zarządzanie po zakończeniu projektu Mianowaniesponsora A01 Mianowaniekierownika projektu A02 Mianowanie kluczowychczłonków zespołu A03 Opisanie projektu A04 Identyfikacja i planowanieprzedmiotów dostawy A05 Identyfikacja ryzyki planowanie reakcji A06 Przeprowadzenieprzeglądu partnerskiego A07 Podjęcie decyzji ouruchomieniu/rezygnacji z projektu A08 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick off) A09 Komunikowanie sięw przygotowany sposób A10 Przeprowadzenie przeglądui dopracowanie planów B01 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego w cyklu miesięcznym B02 Potwierdzenie /odrzuceniedecyzji o kontynuacji projektu B03 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick- off) B04 Komunikowanie sięw przygotowany sposób B05 Mierzenie i raportowaniezawansowania prac C01 Planowanie reakcjina odchylenia C02 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick-off) C03 Komunikowanie sięw przygotowany sposób C04 Zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami(w tym wnioskami o zmiany) D01 Akceptacjaprzedmiotów dostawy D02 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy E01 Zebranie wniosków ilekcji oraz planowanie usprawnień E02 Komunikowanie sięw przygotowany sposób E03 Przekazanieproduktu F01 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy F02 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego z udziałem grupy zamykającej F03 Archiwizacja zgromadzonychdokumentów projektu F04 Świętowanie! F05 Komunikowanie się w przygotowany sposób F06 Przeprowadzenieoceny korzyści G01 Generowanienowych pomysłów G02 Komunikowaniesię w przygotowany sposób G03

Wprowadzenie

A - Inicjowanie projektu

B - Miesięczny cykl zarządczy

C - Tygodniowy cykl zarządczy

D - Codzienne zarządzanie

E - Zamknięcie miesiąca

F - Zamknięcie projektu

G - Zarządzanie po zakończeniu projektu


A08 - Podjęcie decyzji o uruchomieniu/rezygnacji z projektu

To działanie z zakresu zarządzania należy do grupy Inicjacja projektu. Ta grupa działań jest prowadzona na początku, aby przygotować wszystkich do projektu.

W tym momencie kierownik projektu wysyła dokumenty projektowe do sponsora, a ten podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu projektu. W tym celu sponsor może być zmuszony do omówienia projektu z innymi decydentami w organizacji, takimi jak zarządzanie portfelem – ale to do sponsora należy określenie, jak to zrobić, a nie do kierownika projektu.

Jeśli masz klienta zewnętrznego i odpowiadasz na zapytanie ofertowe, to oprócz podjęcia wewnętrznej decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu oferty, powinieneś również wysłać ofertę do klienta i poczekać, aż sam wybierze dostawcę i przekaże ostateczną decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu oferty. Działanie z zakresu zarządzania dobiega końca w momencie podpisania umowy lub po wprowadzeniu innego prawnie wiążącego elementu.

Jeśli masz zewnętrznych dostawców, a niektórzy z nich zostali wybrani w A05, warto podpisać z nimi umowę na tym etapie. Dodatkowi dostawcy zewnętrzni mogą być wybrani później i wówczas należy podpisać z nimi umowy na zasadzie ad hoc.

Cel

Projekty, które mają klientów zewnętrznych, zawsze mają jasne decyzje akceptacji/odrzuceniu, ale w projektach wewnętrznych czasami nie ma tego kroku i po prostu wkradają się one w życie bez jasnej decyzji. Ważne jest, aby uczynić wyraźny punkt kontroli: akceptacja/odrzucenie projektu i uzyskać odpowiednie podpisy i zobowiązania przed kontynuowaniem działań.

Z drugiej strony, niektóre organizacje po prostu inwestują w każdy projekt, dopóki mają dostępne zasoby. Na końcu całego łańcucha aktywności znajduje się działanie zarządcze, które ma na celu podjęcie świadomej decyzji opartej na zasadności projektu.

Najczęstsze pułapki

Każda organizacja pracująca z projektami musi mieć system zarządzania portfelem, który ocenia i wybiera projekty w sposób holistyczny, zrównoważony i zgodny ze strategiami organizacji. Wiele problemów przypisywanych systemom zarządzania projektami ma swoje korzenie w zarządzaniu portfelem, np.

prowadzenie zbyt wielu projektów w tym samym czasie. Upewnij się, że wszyscy rozumieją, iż decyzja odmowna nie jest porażką; jest to oznaka posiadania skutecznego systemu, który rozumie, co nie jest korzystne dla organizacji i nie byłoby to możliwe bez wysiłku kluczowych członków zespołu w grupie działań inicjujących projekt.

Zasady

Następujące zasady odgrywają znaczącą rolę w działaniach z zakresu zarządzania:


Przetłumaczone przez Groch Waldemar, Jerzy Stawicki, Elżbieta Kotelnicka.⊚ Pobierz instrukcję w formacie PDF

⊚ Pobierz wykres


Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją opinią. Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Napisz krótko i wyraźnie.
  • Możesz pisać w dowolnym języku.
  • Jeśli masz kilka sugestii, prześlij je osobno.

Jeśli Twoje sugestie zainspirują nas do wprowadzenia pozytywnych ulepszeń, z przyjemnością uznamy Cię za współtwórcę (jeśli podasz nam w tym formularzu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail).Aby odróżnić Cię od przypadkowych botów w sieci, wprowadź poniżej liczbę grup aktywności P3.express.


Jeśli chcesz, możesz udostępnić nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na wypadek, gdybyśmy musieli porozmawiać z Tobą o Twoim komentarzu lub uznać Cię za współtwórcę:

Najlepiej używać micro.P3.express zamiast zwykłego P3.express, jeśli masz mikroprojekty z około 1 do 7 członkami zespołu.