Иницијација пројекта Месечна иницијација Недељно управљање Дневно Управљање Месечно Затварање Затварање Пројекта Пост-Пројектно Управљање Одредити спонзора A01 Одредити пројектногменаџера A02 Одредити члановекључног тима A03 Описати пројекат A04 Идентификовати ипланирати предмете испорука A05 Идентификовати ризике ипланирати одговоре A06 Урадите стручну проверуиницијације пројекта A07 донети go/no-go одлуку A08 започети пројекатпочетним састанком A09 Спровести фокусиранукомуникацију A10 Ревидирати иразрадити планове B01 Стручно проверитимесечни циклус B02 Донети go/no-go одлуку B03 Започети месечни циклуспочетним састанком B04 Спровестифокусирану комуникацију B05 Измерити и рапортиратиперформансе C01 Планирати одговорена одступања C02 Започети недељнициклус почетним састанком C03 Спровести фокусиранукомуникацију C04 Управљати ризицима, проблемимаи захтевима за промене D01 Прихватити довршенепредмете испорука D02 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту E01 Документовати лекције ипланирати унапређења E02 Спровестифокусирану комуникацију E03 Извршити примопредајупроизвода F01 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту F02 Стручно проверити групуактивности затварања F03 Архивирати пројектнедокументе F04 Прославити! F05 Спровестифокусирану комуникацију F06 Вредновати бенефите G01 Генерисатинове идеје G02 Спровестифокусирану комуникацију G03

Увод

A - Иницијација пројекта

B - Месечна иницијација

C - Недељно управљање

D - Дневно Управљање

E - Месечно Затварање

F - Затварање Пројекта

G - Пост-Пројектно Управљање


A08 - донети go/no-go одлуку

Ова управљачка активност припада групи Иницијација Пројекта. Ова група активности извршава се на почетку да нас припреми за пројекат.

У овом моменту, пројектни менаџер шаље пројектне документе спонзору, а спонзор доноси go/no-go одлуку. Да би донео одлуку, спонзор ће можда морати да продискутује пројекат са другим доносиоцима одлука у организацији, као што је слој управљања портфолиом – али спонзор треба да брине о томе а не пројектни менаџер.

Ако имате спољног клијента и одговарате на захтев за понуду, осим доношења go/no-go одлуке интерно, треба послати понуду клијенту и сачекати да изаберу добављача и дају коначну go/no-go одлуку. Ова управљачка активност је готова потписивањем уговора, или ако постоји други правно обавезујући елемент.

Ако ћете имати спољне добављаче а неки међу њима су изабрани у A05, можда ћете хтети да са њима у овом моменту потпишете уговор. Остали спољни добављачи можда ће бити изабрани касније, и уговори потписани ад хоц.

Сврха

Пројекти који имају спољне клијенте, увек имају јасне go/no-go одлуке, док интерним пројектима понекад недостаје овај корак и просто почну да се одвијају без јасне одлуке. Важно је да се направи јасан улазак у пројекат, добијањем потребних потписа и сагласности пре него што се настави.

Са друге стране неке компаније просто инвестирају у неки пројекат док год имају располозиве ресурсе. Ова управљачка активност налази се на крају ланца активности које имају за циљ информисану одлуку засновану на оправданости пројекта.

Честе замке

Свака организација која ради са пројектима треба да има систем управљања портфолиом који евалуира и бира пројекте на холистички начин који је балансиран и сагласан са стратегијама организације. Многи од проблема који се приписују системима за пројектно управљања заправо вуку корене из управљања портфолиом; на пример, превише паралелних пројеката.

Важно је да постоји свест да “но-го” одлука није неуспех; напротив, то је знак да постоји успешан систем који разуме шта није исплативо за организацију. а ово не не би било могуће без напора чланова кључног тима у групи активности пројектне иницијације.

Принципи

Следећи принципи играју значајну улогу у овој управљачкој активности:


Превео Владимир Мајсторовић⊚ Download ПДФа са упутством

⊚ Преузмите дијаграм


Хвала што сте поделили мишљење са нама. Молимо обратите пажњу на следеће:

  • Напишите концизно и јасно.
  • Будите слободни да напишете на било ком језику.
  • Ако имате више сугестија, молимо пошаљите их одвојено.

Ако Ваше сугестије допринесу позитивним побољшањем, бићемо срећни да Вас уврстимо у сараднике (ако оставите име и емаил адресу у овом обрасцу).Да бисмо Вас разликовали од Wеб ботова, молимо унесите испод број групе активности P3.express.


Уколико желите, можете поделити Ваше име и контакт са нама, како би могли да попричамо о Вашим коментарима, или да Вас уврстимо у сараднике:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.