Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


A08 - Quyết định tiếp tục/dừng

Hoạt động này nằm trong nhóm Khởi tạo dự án. Nhóm hoạt động này được thực hiện lúc khởi đầu để giúp chúng ta chuẩn bị cho dự án.

Lúc này, giám đốc dự án gửi tài liệu dự án cho nhà tài trợ và nhà tài trợ đưa ra quyết định tiếp tục/dừng. Để đưa ra quyết định này, nhà tài trợ có thể cần thảo luận dự án với những người ra quyết định khác trong tổ chức, chẳng hạn như cấp quản lý danh mục đầu tư – nhưng tùy thuộc vào nhà tài trợ là người xác định cách thực hiện điều đó chứ không phải giám đốc dự án.

Nếu bạn có một khách hàng bên ngoài và đang phản hồi lời mời chào thầu (RFP), ngoài việc đưa ra quyết định tiếp tục/dừng trong nội bộ, bạn cũng nên gửi đề xuất cho khách hàng, đợi họ chọn nhà cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng cho bên bạn. Hoạt động quản lý này hoàn tất khi hợp đồng được ký kết hoặc khi bạn đã có một yếu tố ràng buộc về mặt pháp lý khác trong tay.

Nếu bạn tìm nhà cung cấp bên ngoài và đã chọn một số ở A05, lúc này có lẽ bạn cần ký hợp đồng với họ. Một số nhà cung cấp có thể được chọn bổ sung và ký hợp đồng sau khi cần.

Mục đích

Các dự án có khách hàng bên ngoài luôn có quyết định tiếp tục/dừng rõ ràng, nhưng các dự án nội bộ đôi khi thiếu bước này và rồi tồn tại mà không có quyết định rõ ràng. Quan trọng là cần phải biến cột mốc này thành cánh cửa rõ ràng của dự án, có chữ ký và cam kết trước khi thực hiện.

Mặt khác, một số tổ chức khi có sẵn nguồn lực là sẵn sàng đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Hoạt động quản lý này nằm ở phần cuối của một chuỗi các hoạt động nhằm biến nó thành một quyết định có căn cứ dựa trên tính hợp lý của dự án.

Những sai lầm phổ biến

Mọi tổ chức hoạt động với hình thức dự án đều cần có hệ thống quản lý danh mục đầu tư để đánh giá và lựa chọn các dự án một cách tổng thể, cân bằng và tương thích với các chiến lược của tổ chức. Nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý dự án có nguồn gốc từ việc quản lý danh mục đầu tư, ví dụ như có quá nhiều dự án cùng một lúc.

Hãy đảm bảo rằng mọi người hiểu quyết định dừng không phải là một thất bại. Đó là dấu hiệu có một hệ thống thành công hiểu được điều gì không có lợi cho tổ chức và điều này sẽ không thể đạt được nếu không có nỗ lực của các thành viên nòng cốt trong nhóm hoạt động khởi tạo dự án.

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.