Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


G02 - Tìm kiếm các ý tưởng mới

Hoạt động quản lý này nằm trong nhóm Quản lý hậu dự án: một chu kỳ hoạt động từ 3 đến 6 tháng được bắt đầu sau khi dự án kết thúc và tiếp tục từ 1 đến 5 năm. Nhóm hoạt động này có thể được gộp chung với cùng nhóm hoạt động của các dự án đã hoàn thành khác trong hệ thống quản lý danh mục đầu tư của công ty.

Nhà tài trợ cho dự án chịu trách nhiệm cho chu kỳ này, trừ khi trách nhiệm này được chuyển giao cho người khác.

Sau khi đánh giá các lợi ích tại (G01), nhà tài trợ nên kiểm tra xem liệu có cách nào để làm chúng tăng lên hay không. Kết quả có thể là những hoạt động nhỏ được giao cho các nhóm vận hành hoặc những thay đổi lớn có thể trở thành những dự án mới trong tương lai.

Mục đích

Công việc chính của dự án đã hoàn thành và bạn xứng đáng được hưởng lợi từ nó. Tuy nhiên, một số lợi ích tiềm năng không được nhìn nhận một cách tự động trừ khi bạn thực hiện các hành động đặc biệt sau khi kết thúc dự án và vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Mặt khác, việc đánh giá lợi ích của các dự án trước đó là nguồn ý tưởng tuyệt vời cho các dự án trong tương lai và tốt nhất nên thực hiện một cách có cấu trúc.

Những sai lầm phổ biến

Hãy cân nhắc những điều sau đây để tránh những vấn đề phổ biến nhất trong hoạt động này:

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.