Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

G02 - Nieuwe ideeën genereren

Deze managementactiviteit behoort tot de post-projectbeheer activiteitengroep: een 3 tot 6 maanden durende cyclus van activiteiten die start na afloop van het project en 1 tot 5 jaar doorloopt. Deze activiteitengroep kan worden samengevoegd met die van andere voltooide projecten in een centraal portfoliomanagementsysteem.

Dezelfde persoon die de sponsor van het project was, is verantwoordelijk voor deze cyclus, tenzij deze verantwoordelijkheid aan iemand anders wordt overgedragen.

Na het evalueren van de voordelen (G01), moet de sponsor nagaan of er manieren zijn om deze voordelen te vergroten. Het resultaat kan bestaan uit kleine activiteiten die worden toegewezen aan de operationele teams, of uit grote veranderingen die in de toekomst nieuwe projecten kunnen worden.

Doel

Het belangrijkste werk voor het project is gedaan en u verdient het om ervan te profiteren. Sommige potentiële voordelen komen echter niet vanzelf tot stand. Hiervoor moet u na de afsluiting van het project extra, ad hoc acties ondernemen.

Anderzijds is het evalueren van de voordelen van de vorige projecten een geweldige bron van ideeën voor de toekomstige projecten. Dat gebeurt het best op een gestructureerde manier.

Veel voorkomende valkuilen

Als u het volgende in gedachten houdt, kunt u de meest voorkomende valkuilen vermijden:

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.