Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


G02 - Γέννηση νέων ιδεών

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα ενεργειών post-project διαχείριση : a 3- to 6-μήνες κύκλος δραστηριοτήτων που ξεκινούν μετά το τέλος του έργου και συνεχίζονται για 1 εώς 5 χρόνια. Η συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοτήτων μπορεί να συγχωνευτεί με μία άλλη απο ολοκληρωμένα έργα σε ενα κεντρικό σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το ίδιο άτομο που ήταν ο χορηγός του έργου είναι υπεύθυνος για τον συγκεκριμένο κύκλο, εκτός και αν αυτή η αρμοδιότητα μεταφερθεί σε κάποιον άλλον.

Έπειτα από την αξιολόγηση των οφελειών (G01), ο χορηγός θα πρέπει να ελέγξει για να δει εάν υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την αύξηση τους. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρές δραστηριότητες που ανατίθενται στις ομάδες operational, ή μεγάλες αλλαγές που μπορεί να εξελιχθούν καινούργια έργα στο μέλλον.

Σκοπός

Η κύρια δουλειά για το έργο έχει γίνει, και αξίζει να επωφεληθείτε από αυτήν. Όμως, μερικά εν δυνάμει οφέλη δεν ανακύπτουν αυτόματα αλλά θέλουν έξτρα ενέργειες, μετά το κλείσιμο του έργου, και δε θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία.

Από την άλλη, η αξιολόγηση των οφελειών απο προηγούμενα έργα είναι μια πολύ καλή πηγή ιδεών για μελλοντικά έργα, και γίνεται καλύτερα με έναν δομημένο τρόπο.

Συχνές Παγίδες

Προσέξτε τα ακόλουθα για να αποτρέψετε κάποια από τα πιο συχνά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή:

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.