Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


C02 - Σχεδιασμός ενεργειών για αποκλίσεις

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην Εβδομαδιαία Διαχείριση ομάδα, που είναι μια ομάδα δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην αρχή κάθε εβδομάδας.

Εάν υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις απο τους στόχους με βάση τις μετρήσεις απόδοσης στο C01, θα πρέπει να τις διαχειριστείτε και να προσπαθήσετε να μπείτε πάλι στον σωστό δρόμο (on track).

Σε περίπλοκες περιπτώσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενα workshop και να λάβετε βοήθεια από όλους ή από συγκεκριμένα μέλη της ομάδας για τον σχεδιασμό της επαναφοράς από την απόκλιση. Σε κρίσιμες ή ευαίσθητες περιπτώσεις, ενημερώστε τον χορηγό, ζητήστε τη συμβουλή τους, και την έγκρισή τους για το πλάνο ανάκαμψης.

Εάν δεν είναι δυνατόν να ανακάμψουμε από τις αποκλίσεις, θα πρπει να λάβετε έγκριση και να αναθεωρήσετε τους σκοπούς και τους στόχους. Διασφαλίστε ότι η νέα πληροφορία καταγράφεται στην Περιγραφή Έργου.

Εάν υπάρχει κάποιος υποκείμενος λόγος για την απόκλιση που μπορεί να προκαλέσει παρόμοια θέματα στο μέλλον, καταγράψτε το στο Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών σαν ένα ρίσκο, και προγραμματίστε μια κατάλληλη απάντηση κινδύνου για αυτό.

Περιγραφή Έργου template

Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών template

Σκοπός

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, πρέπει να ανακάμψουμε από τις αποκλίσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα, και πριν συσωρευτούν. Ακόμη σημαντικότερο, εάν προσπαθήσουμε να ανακάμψουμε από τις αποκλίσεις και αποτύχουμε και δούμε μια τάση κινδύνου στο έργο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι στόχοι του έργου δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τους υπάρχοντες στόχους, και θα πρέπει να τους αναθεωρήσουμε. Όταν αναθεωρηθούν, μπορεί πια να μην είναι αιτιολογημένοι, και σε αυτήν την περίπτωση το έργο θα πρέπει να ακυρωθεί έτσι ώστε να αποτρέψουμε μεγαλύτερες ζημιές στο μέλλον.

Συχνές Παγίδες

Θυμηθείτε ότι μια γενική, ασαφή, επιθυμητή δήλωση όπως “Πρέπει να δουλέψουμε 15% γρηγορότερα απο τώρα.” δεν είναι πλάνο ανάκαμψης; τα πλάνα ανάκαμψης θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά, και πρακτέα πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν.

Εάν πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε ανάκαμψη από μία απόκλιση και επίλυση της αιτίας της απόκλισης που μπορεί να προκαλέσει παρόμοιο θέμα στο μέλλον, δώστε προτεραιότητα στο δεύτερο. Διαφορετικά θα πρέπει συνεχώς να σβήνετε πυρκαγιές.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.