Иницијација пројекта Месечна иницијација Недељно управљање Дневно Управљање Месечно Затварање Затварање Пројекта Пост-Пројектно Управљање Одредити спонзора A01 Одредити пројектногменаџера A02 Одредити члановекључног тима A03 Описати пројекат A04 Идентификовати ипланирати предмете испорука A05 Идентификовати ризике ипланирати одговоре A06 Урадите стручну проверуиницијације пројекта A07 донети go/no-go одлуку A08 започети пројекатпочетним састанком A09 Спровести фокусиранукомуникацију A10 Ревидирати иразрадити планове B01 Стручно проверитимесечни циклус B02 Донети go/no-go одлуку B03 Започети месечни циклуспочетним састанком B04 Спровестифокусирану комуникацију B05 Измерити и рапортиратиперформансе C01 Планирати одговорена одступања C02 Започети недељнициклус почетним састанком C03 Спровести фокусиранукомуникацију C04 Управљати ризицима, проблемимаи захтевима за промене D01 Прихватити довршенепредмете испорука D02 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту E01 Документовати лекције ипланирати унапређења E02 Спровестифокусирану комуникацију E03 Извршити примопредајупроизвода F01 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту F02 Стручно проверити групуактивности затварања F03 Архивирати пројектнедокументе F04 Прославити! F05 Спровестифокусирану комуникацију F06 Вредновати бенефите G01 Генерисатинове идеје G02 Спровестифокусирану комуникацију G03

Увод

A - Иницијација пројекта

B - Месечна иницијација

C - Недељно управљање

D - Дневно Управљање

E - Месечно Затварање

F - Затварање Пројекта

G - Пост-Пројектно Управљање


C02 - Планирати одговоре на одступања

Ова управљачка активност припада групи Недељно Управљање, што је група активности која се извршава почетком сваке недеље.

Ако постоје одступања од мета, нађених мерењем перформанси у C01, њима треба овладати и покушати да се пројекат врати у планске оквире.

У компликованим случајевима, може се направити радионица и потражити помоћ од свих или појединих чланова тима, да би се направио план опоравка од одступања. У критичним или осетљивим случајевима, информисати спонзора, питати их за савет и одобрење за план опоравка.

Ако није могућ опоравак од девијација, потребно је потражити одобрење од спонзора да се ревидрају мете и циљеви, и након тога, одобре. Обезбедити да је нова информација документована у Опису Пројекта. Ако постоји реална претња да узрок одступања понови исти проблем у будућности, документовати га у Регистру за Праћење као ризик, и планирати адекватан одговор на тај ризик.

Опис Пројекта - образац

Регистар за Праћење - образац

Сврха

Да би остварили циљеве пројекта, потребан је опоравак од одступања што пре, пре него се кумулирају временом. Што је још важније, ако се покушај опоравак од одступања резултује неуспехом, а приметан је алармирајући тренд у пројекту, знаће се да су пројектни циљеви са постојећим метама недостижни, што значи да мете морају да се ревидирају. Након што се ревидирају, постоји могућност да пројекат више неће бити оправдан, па ће бити обустављен како би се избегли већи губици у будућности.

Честе Замке

Запамтити да су генералне, неодређене изјаве које више подсећају на жеље, као “Морамо радити 15% брже од сада” не представљају план опоравка. Планови опоравка морају бити реалистични и укључити конкретне активности које могу да се имплементирају и вреднују.

Ако се мора изабрати између опоравка од одступања и решавања узрока одступања које могу да узрокују сличне проблеме у будућности, приоритет се даје овом другом. У супротном случају, бићемо стално у позицији “ватрогасца” на пројекту.

Принципи

Следећи принципи играју значајну улогу у овој управљачкој активности:


Превео Владимир Мајсторовић⊚ Download ПДФа са упутством

⊚ Преузмите дијаграм


Хвала што сте поделили мишљење са нама. Молимо обратите пажњу на следеће:

  • Напишите концизно и јасно.
  • Будите слободни да напишете на било ком језику.
  • Ако имате више сугестија, молимо пошаљите их одвојено.

Ако Ваше сугестије допринесу позитивним побољшањем, бићемо срећни да Вас уврстимо у сараднике (ако оставите име и емаил адресу у овом обрасцу).Да бисмо Вас разликовали од Wеб ботова, молимо унесите испод број групе активности P3.express.


Уколико желите, можете поделити Ваше име и контакт са нама, како би могли да попричамо о Вашим коментарима, или да Вас уврстимо у сараднике:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.