Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


C02 - Planifikoni përgjigjet për devijimet nga objektivat

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Menaxhimit Mujor i cili eshte nje grup aktivitetesh te zhvilluar ne fillim te cdo jave.

Nëse keni ndonjë devijim nga objektivat tuaja bazuar në matjet e performancës në C01, duhet t’i menaxhoni ato dhe të përpiqeni të ktheheni në kursin e duhur.

Në raste më të ndërlikuara, mund të zhvilloni trajnime dhe të merrni ndihmë nga të gjithë ose një grup i përzgjedhur anëtarësh të ekipit, për të planifikuar se si të rekuperojmë nga devijimi. Në raste sensitive. informoni sponsorin, kërkoni këshillën e tij dhe prisni për miratimin e tij mbi planin e rimëkëmbjes.

Nëse nuk është e mundur të rekuperojmë nga devijimet e objektivave, duhet të kërkoni miratimin nga sponsori për të rishikuar objektivat dhe qëllimet e parashikuara. Sigurohuni që informacioni i ri të regjistrohet në Përshkrimin e projektit.

Nëse ka një shkak kresor për këtë devijim, që mund të shkaktojë probleme të ngjashme edhe në të ardhmen, duhet t’a regjistroni atë në Regjistrin e Monitorimit si rrisk dhe planifikoni një përgjigje të duhur ndaj rrezikut.

Modeli i përshkrimit të projektit

Shablloni i regjistrimit te monitorimit

Qëllimi

Për të arritur qëllimet e projektit, duhet të rikuperojmë devijimet nga objektivat sa më parë të jetë e mundur, përpara se ato të shumohen. Me rëndësi është fakti se nëse përpiqemi të rikuperojmë devijimet dhe nuk i’a arrijmë, por shohim se projekti po shkon në një tendencë shqetësuese, duhet të kuptojmë se qëllimet e projektit nuk mund të realizohen me këto objektivat ndaj duhet t’i rishikojmë ato. Ndodh që gjatë rishikimit objektivat mund të mos jenë më të justifikueshme dhe në këtë rast projekti mund të anullohet për të shmangur humbjet.

Gabimet e zakonshme

Aksiomat e zakonshme si: “Duhet të punojmë 15% më shumë tani e tutje” nuk është një plan rimëkëmbjeje. Planet e rimëkëmbjes duhet të jenë realiste dhe të përfshijnë elemntë praktike të cilat mund të zbatohen dhe vlerësohen.

Nëse duhet të zgjidhni midis rekuperimit nga një devijim dhe zbulimin e shkakut kryesor të devijimit, i cili mund të shkaktojë të njëjtin problem në të ardhmen, jepini përparësi këtij të fundit, përndryshe, ju do të jeni vazhdimisht duke luftuar për “shuarjen e zjarrit”.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.