Inicjowanie projektu Miesięczny cykl zarządczy Tygodniowy cykl zarządczy Codzienne zarządzanie Zamknięcie miesiąca Zamknięcie projektu Zarządzanie po zakończeniu projektu Mianowaniesponsora A01 Mianowaniekierownika projektu A02 Mianowanie kluczowychczłonków zespołu A03 Opisanie projektu A04 Identyfikacja i planowanieprzedmiotów dostawy A05 Identyfikacja ryzyki planowanie reakcji A06 Przeprowadzenieprzeglądu partnerskiego A07 Podjęcie decyzji ouruchomieniu/rezygnacji z projektu A08 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick off) A09 Komunikowanie sięw przygotowany sposób A10 Przeprowadzenie przeglądui dopracowanie planów B01 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego w cyklu miesięcznym B02 Potwierdzenie /odrzuceniedecyzji o kontynuacji projektu B03 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick- off) B04 Komunikowanie sięw przygotowany sposób B05 Mierzenie i raportowaniezawansowania prac C01 Planowanie reakcjina odchylenia C02 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick-off) C03 Komunikowanie sięw przygotowany sposób C04 Zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami(w tym wnioskami o zmiany) D01 Akceptacjaprzedmiotów dostawy D02 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy E01 Zebranie wniosków ilekcji oraz planowanie usprawnień E02 Komunikowanie sięw przygotowany sposób E03 Przekazanieproduktu F01 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy F02 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego z udziałem grupy zamykającej F03 Archiwizacja zgromadzonychdokumentów projektu F04 Świętowanie! F05 Komunikowanie się w przygotowany sposób F06 Przeprowadzenieoceny korzyści G01 Generowanienowych pomysłów G02 Komunikowaniesię w przygotowany sposób G03

Wprowadzenie

A - Inicjowanie projektu

B - Miesięczny cykl zarządczy

C - Tygodniowy cykl zarządczy

D - Codzienne zarządzanie

E - Zamknięcie miesiąca

F - Zamknięcie projektu

G - Zarządzanie po zakończeniu projektu


C02 - Planowanie reakcji na odchylenia

To działanie z zakresu zarządzania należy do grupy Zarządzanie cotygodniowe, która jest grupą czynności wykonywanych na początku każdego tygodnia.

Jeśli w działaniu C01 wystąpią jakiekolwiek odchylenia od planowanych parametrów projektu i jego celów, powinieneś nimi zarządzać i próbować naprawić sytuację w projekcie.

W skomplikowanych przypadkach możesz zorganizować warsztaty i uzyskać pomoc w planowaniu eliminacji tych odchyleń od wszystkich lub wybranych członków zespołu. W krytycznych lub wrażliwych przypadkach poinformuj sponsora, poproś go o radę i uzyskaj jego zgodę na plan naprawczy.

Jeśli nie jest możliwa eliminacja odchyleń, uzyskaj zgodę sponsora na zmianę parametrów i celów projektu oraz jej zatwierdzenie. Upewnij się, że nowe informacje zostały zapisane w Opisie Projektu.

Jeśli istnieje podstawowa przyczyna odchylenia, która może powodować podobne problemy w przyszłości, zapisz ją w Rejestrze Działań dla Zidentyfikowanych Ryzyk i Zagadnień jako ryzyko i zaplanuj odpowiednią reakcję na to ryzyko.

Szablon - Opis Projektu

Szablon- Rejestr Działań Dla Zidentyfikowanych Ryzyk i Zagadnień

Cel

Aby osiągnąć cele projektu, należy jak najszybciej wyeliminować odchylenia, zanim się one nagromadzą. Co ważniejsze, jeśli próba eliminacji odchylenia nie zakończy się sukcesem, a zaobserwujemy niepokojący trend w projekcie, będziemy wiedzieć, że cele projektu nie mogą zostać osiągnięte przy zaplanowanych parametrach projektu, które w tej sytuacji wymagają zmiany. Po dokonaniu tej zmiany cele mogą nie być już uzasadnione. W tym przypadku projekt może zostać anulowany, aby uniknąć większych strat w przyszłości.

Najczęstsze pułapki

Pamiętaj, że ogólne, niejasne, życzeniowe stwierdzenie typu „Od teraz musimy pracować o 15% szybciej” nie jest planem naprawczym. Plany naprawcze muszą być realistyczne i obejmować działania, które można wdrożyć i ocenić.

Jeśli musisz dokonać wyboru pomiędzy eliminacją odchylenia, a eliminacją jego pierwotnej przyczyny, która może spowodować ten sam problem w przyszłości, daj pierwszeństwo tej drugiej opcji. W przeciwnym razie będziesz nieustannie gasić pożary.

Zasady

Następujące zasady odgrywają znaczącą rolę w działaniach z zakresu zarządzania:


Przetłumaczone przez Groch Waldemar, Jerzy Stawicki, Elżbieta Kotelnicka.⊚ Pobierz instrukcję w formacie PDF

⊚ Pobierz wykres


Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją opinią. Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Napisz krótko i wyraźnie.
  • Możesz pisać w dowolnym języku.
  • Jeśli masz kilka sugestii, prześlij je osobno.

Jeśli Twoje sugestie zainspirują nas do wprowadzenia pozytywnych ulepszeń, z przyjemnością uznamy Cię za współtwórcę (jeśli podasz nam w tym formularzu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail).Aby odróżnić Cię od przypadkowych botów w sieci, wprowadź poniżej liczbę grup aktywności P3.express.


Jeśli chcesz, możesz udostępnić nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na wypadek, gdybyśmy musieli porozmawiać z Tobą o Twoim komentarzu lub uznać Cię za współtwórcę:

Najlepiej używać micro.P3.express zamiast zwykłego P3.express, jeśli masz mikroprojekty z około 1 do 7 członkami zespołu.