Inicjowanie projektu Miesięczny cykl zarządczy Tygodniowy cykl zarządczy Codzienne zarządzanie Zamknięcie miesiąca Zamknięcie projektu Zarządzanie po zakończeniu projektu Mianowaniesponsora A01 Mianowaniekierownika projektu A02 Mianowanie kluczowychczłonków zespołu A03 Opisanie projektu A04 Identyfikacja i planowanieprzedmiotów dostawy A05 Identyfikacja ryzyki planowanie reakcji A06 Przeprowadzenieprzeglądu partnerskiego A07 Podjęcie decyzji ouruchomieniu/rezygnacji z projektu A08 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick off) A09 Komunikowanie sięw przygotowany sposób A10 Przeprowadzenie przeglądui dopracowanie planów B01 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego w cyklu miesięcznym B02 Potwierdzenie /odrzuceniedecyzji o kontynuacji projektu B03 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick- off) B04 Komunikowanie sięw przygotowany sposób B05 Mierzenie i raportowaniezawansowania prac C01 Planowanie reakcjina odchylenia C02 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick-off) C03 Komunikowanie sięw przygotowany sposób C04 Zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami(w tym wnioskami o zmiany) D01 Akceptacjaprzedmiotów dostawy D02 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy E01 Zebranie wniosków ilekcji oraz planowanie usprawnień E02 Komunikowanie sięw przygotowany sposób E03 Przekazanieproduktu F01 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy F02 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego z udziałem grupy zamykającej F03 Archiwizacja zgromadzonychdokumentów projektu F04 Świętowanie! F05 Komunikowanie się w przygotowany sposób F06 Przeprowadzenieoceny korzyści G01 Generowanienowych pomysłów G02 Komunikowaniesię w przygotowany sposób G03

Wprowadzenie

A - Inicjowanie projektu

B - Miesięczny cykl zarządczy

C - Tygodniowy cykl zarządczy

D - Codzienne zarządzanie

E - Zamknięcie miesiąca

F - Zamknięcie projektu

G - Zarządzanie po zakończeniu projektu


D01 - Zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami (w tym wnioskami o zmiany)

To działanie z zakresu zarządzania należy do grupy czynności Zarządzanie codzienne: Jest wykonywana codziennie.

Powinniśmy proaktywnie zarządzać ryzykiem, zagadnieniami i wnioskami o zmiany. Po zidentyfikowaniu nowego elementu natychmiast zarejestruj go w Rejestrze Działań Dla Zidentyfikowanych Ryzyk i Zagadnień. Następnie przypisz opiekunowi (jednemu z członków zespołu) dalsze działania i rozpocznij planowanie reakcji na dany element. Bądź w stałym kontakcie z członkami zespołu i innymi interesariuszami, aby identyfikować ryzyka i zagadnienia.

Pomoc w planowaniu reakcji na zidentyfikowane ryzyka i/lub zagadnienia możesz uzyskać od innych członków zespołu, a nawet zewnętrznych interesariuszy. W skomplikowanych przypadkach możesz zebrać cały zespół i zorganizować warsztaty dla wszystkich, aby znaleźć wspólną reakcję wykorzystując mądrości tłumu. W sytuacjach krytycznych możesz również zaangażować sponsora i uzyskać jego zgodę na plan reakcji.

Szablon – Rejestr Działań Dla Zidentyfikowanych Ryzyk i Zagadnień

Cel

Głównym celem jest proaktywne reagowanie na ryzyka, zagadnienia i wnioski o zmiany, zamiast liczyć na ich samorozwiązanie. Zapewni nam to kontrolę i możliwość uzyskania najlepszych wyników.

Poleganie na własnej pamięci lub nieuporządkowanych notatkach wymaga zbyt wiele energii umysłowej i wiąże się z ryzykiem zapominania o różnych rzeczach. Dlatego najlepiej jest mieć prosty rejestr i samodyscyplinę, aby rejestrować poszczególne elementy, gdy tylko zostaną zidentyfikowane.

Zarządzanie wszystkimi elementami zajmuje zbyt wiele czasu i energii, dlatego należy wyznaczyć ich opiekunów. Oprócz rozłożenia pracy, pomaga to również zapewnić, by wszyscy działali zgodnie z ustalonym celem.

Najczęstsze pułapki

Aby uniknąć najczęstszych problemów w tym obszarze, rozważ poniższe kwestie:

Zasady

Następujące zasady odgrywają znaczącą rolę w działaniach z zakresu zarządzania:


Przetłumaczone przez Groch Waldemar, Jerzy Stawicki, Elżbieta Kotelnicka.⊚ Pobierz instrukcję w formacie PDF

⊚ Pobierz wykres


Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją opinią. Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Napisz krótko i wyraźnie.
  • Możesz pisać w dowolnym języku.
  • Jeśli masz kilka sugestii, prześlij je osobno.

Jeśli Twoje sugestie zainspirują nas do wprowadzenia pozytywnych ulepszeń, z przyjemnością uznamy Cię za współtwórcę (jeśli podasz nam w tym formularzu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail).Aby odróżnić Cię od przypadkowych botów w sieci, wprowadź poniżej liczbę grup aktywności P3.express.


Jeśli chcesz, możesz udostępnić nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na wypadek, gdybyśmy musieli porozmawiać z Tobą o Twoim komentarzu lub uznać Cię za współtwórcę:

Najlepiej używać micro.P3.express zamiast zwykłego P3.express, jeśli masz mikroprojekty z około 1 do 7 członkami zespołu.