P3.express
Den minimalistiske metoden for prosjektledelse
Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentrale medlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser og planlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheter og planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektet fagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke A08 Sett i gang prosjektet A09 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon A10 Revider og detaljer planene B01 Få den månedlige syklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke B03 Sett i gang den månedlige syklusen B04 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporter fremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang den ukentlige syklusen C03 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer D01 Aksepter ferdige leveranser D02 Evaluer interessentenes tilfredshet E01 Registrer erfaringer og planlegge forbedringer E02 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenes tilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurdering av avslutningsaktivitetene F03 Arkiver prosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon F06 Evaluer gevinstene G01 Skap nye ideer G02 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


D01 - Håndter usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Daglige aktiviteter. Disse gjøres daglig.

Usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer i prosjektet bør håndteres proaktivt. Når en ny sak identifiseres så må den umiddelbart legges inn i Oppfølgningsregisteret. Så må det utpekes en ansvarlig for å følge den opp (en av teammedlemmene) og man må starte planleggingen for hva som skal gjøres med den. Det er viktig å være i kontakt med teammedlemmene og andre interessenter hele tiden for å identifisere usikkerheter og hendelser.

Andre teammedlemmer, eller også eksterne interessenter, kan også hjelpe til med å finne ut hva som skal gjøres med alle sakene. Når det er kompliserte saker så samles hele teamet og gjennomfører en workshop slik at de, i fellesskap, skal komme frem til en løsning, ved å bruke wisdom of the crowd. Er det kritiske saker det gjelder så bør prosjekteier involveres for å godkjenne den nye planen for å håndtere saken.

Mal for Oppfølgningsregister

HENSIKT

Hensikten er å være proaktive med usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer, istedenfor for å tro at det løser seg av seg selv. På den måten kontrolleres prosjektet bedre og muligheten for å få det beste resultatet vil øke.

Å stole på å at man husker alt eller på bare å bruke ustrukturerte notater tar for mye av den mentale energien og åpner opp for at saker forsvinner eller glemmes. Derfor er det bedre å ha et enkelt register og nok selvdisiplin til å legge inn saker der så fort de oppstår.

Det tar mye tid å følge opp alle sakene og det er derfor lurt å utnevne ansvarlige personer for hver av dem. I tillegg til å spre arbeidsbyrden vil dette også hjelpe prosjektet fordi alle sammen jobber mot et felles mål.

VANLIGE FALLGRUVER

Vurder disse tipsene for å unngå de vanligste problemene rundt denne aktiviteten:

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.