Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


D02 - Aksepter ferdige leveranser

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Daglige aktiviteter. Disse gjøres daglig.

Leveranser som er tildelt teamledere og prosjektledere hos leverandørene kan bli ferdigstilt når som helst og da må prosjektleder gjøre en kjapp sjekk og godkjenne leveransen. Godkjennelsen i denne ledelses aktiviteten har status som foreløpig.

Er det snakk om store eller kritiske leveranser så kan det, om mulig, søkes om godkjenning fra prosjekteier eller kunden.

HENSIKT

Å ha for mange baller i luften samtidig forårsaker problemer – fordi det krever for mye ressurser. Det kan gå utover kvaliteten noe som vil redusere hele forutsigbarheten i prosjektet. Så, om det er mulig, ikke jobb med for mange leveranser parallelt. Alle bør i stedet oppmuntres til å avslutte en oppgave før de går videre til neste.

VANLIGE FALLGRUVER

Godkjenning av leveranser medfører et ansvar, og noen prosjektledere utsetter godkjenninger for å unngå dette ansvaret, men det er ikke produktivt så det må unngås. Ikke vær redd for å ta ansvar; noen av de godkjente leveransene kan forårsake problemer senere, men det er ikke så farlig som det å ha for mange leveranser som venter på godkjenning.

Mange leveranser kommer fort frem til status «Nesten-ferdig» og så møter problemer fordi noen småting dukker opp. Det kan være fristende å gi de status som «Ferdig» fordi mesteparten av arbeidet er gjort, men det må ikke gjøres. Det er bare leveranser som er «Helt ferdig» som skal godkjennes.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.