Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


D02 - Αποδοχή ολοκληρωμένων παραδοτέων

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα δραστηριοτήτων Ημερήσια Διαχείριση: Γίνεται καθημερινά.

Τα παραδοτέα που ανατίθενται στους ηγέτες των ομάδων και στους project managers των προμηθευτών μπορούν να ολοκληρωθούν οποιαδήποτε μέρα, και αυτή ειναι η ώρα για ένα γρήγορο έλεγχο και έγκριση από τον project manager. Η έγκριση σε αυτή την δραστηριότητα διαχείρισης θεωρείται προκαταρκτική.

Σε περίπτωση μεγάλων ή κρίσιμων παραδοτέων, εάν είναι δυνατόν, ζητείστε έγκριση από τον χορηγό όπως επίσης και απο τον πελάτη.

Σκοπός

Έχοντας τόσο φόρτο εργασίας που τρέχει ταυτόχρονα δημιουργεί προβλήματα; ξοδεύει τους πόρους, μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα, και χαμηλώνει την προβλεψιμότητα του έργου. Όταν είναι δυνατόν, αντί να δουλεύουμε σε τόσα πολλά παραδοτεά την ίδια χρονική στιγμή, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τον καθένα να ολοκληρώνει και να κλείνει κάτι πριν να προχωρήσει στο επόμενο.

Συχνές Παγίδες

Η έγκριση ενός παραδοτέου έχει ευθύνη, και κάποιοι project managers καθυστερούν την έγκριση για να αποφύγουν την ευθύνη. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό και θα πρέπει να αποφεύγεται – μην φοβάστε να πάιρνετε ευθύνη; κάποια από τα παραδοτέα που έχετε εγκρίνει μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο το να έχουμε πολλά εκκρεμή παραδοτέα στο έργο.

Πολλά παραδοτέα προσεγγίζουν γρήγορα μια σχεδόν ολοκληρωμένη κατάσταση και έπειτα έχουν προβλήματα εξαιτίας λίγων μικρών δυσκολιών. Μπορεί να τείνετε να τα σημειώνετε σαν ολοκληρωμένα διότι η περισσότερη δουλειά έχει γίνει, αλλά δε θα πρέπει να το κάνετε αυτό – εγκρίνετε μόνο παραδοτέα που έχουν τελείως ολοκληρωθεί.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.