Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


E02 - Παίρνετε μαθήματα και σχεδιάστε βελτιώσεις

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Μηνιαίο Κλείσιμο. Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα για να κλείσει ο κύκλος και να μας προετοιμάσει για τον επόμενο.

Έπειτα από τη συγκέντρωση όλων των αντιδράσεων στην αξιολόγηση της ικανοποίησης, προσκαλέστε όλα τα μέλη της ομάδας και διοργανώστε ένα workshop για αυτούς έτσι ώστε να σχεδιαστούν βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ικανοποίησης, και για να μοιραστούν τα διδάγματα που έχουν μάθει κατά τη διάρκεια του μήνα. Καταγράψτε όλα τα θέματα στο Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών και αναθέστε έναν φύλακα για κάθε θέμα για τις δραστηριότητες που ακολουθούν.

Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών template

Σκοπός

Το συγκεκριμένο workshop έχει δύο στόχους: σχεδιασμό αποτελεσματικών πλάνων βελτίωσης και οικοδόμηση της ομάδας.

Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείται ένα workshop για τον σχεδιασμό βελτιώσεων αντί να τα σχεδιάζετε όλα μόνοι σας, διότι Η Σοφία του Πλήθους μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε καλύτερα πλάνα, και επίσης θα έχετε τα μέλη της ομάδας buy-in.

Συχνές Παγίδες

Σκεφτείτε τα ακόλουθα για να αποφύγετε κάποια από τα πιο κοινά λάθη στη συγκεκριμένη περιοχή:

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.