P3.express
Το μινιμαλιστικό σύστημα διαχείρισης έργων
Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμός του χορηγού A01 Διορισμός του Project Manager A02 Επιλογή των μελών κλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφή του έργου A04 Αναγνώριση και προγραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνων και προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησης του έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασης go/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μια go/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση και αναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειών για αποκλίσεις C02 Έναρξη του εβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένων παραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησης των εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα και σχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίηση των εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδας δραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση των εγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγηση των οφελειών G01 Γέννηση νέων ιδεών G02 Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


D01 - Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων και αλλαγών

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα δραστηριοτήτων Ημερήσια Διαχείριση: Γίνεται καθημερινά.

Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους, τα θέματα και τις απαιτήσεις αλλαγών προνοητικά. Όταν αναγνωρίσετε ένα καινούργιο θέμα, καταγράψτε το άμεσα στο Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών. Έπειτα, αναθέστε τις επόμενες ενέργειες σε ένα φύλακα (κάποιον από τα μέλη της ομάδας) και ξεκινήστε να προγραμματίζετε τις αντιδράσεις για το θέμα. Θα πρέπει να είστε συνεχώς σε επαφή με τα μέλη της ομάδας και τους άλλους εμπλεκομένους για να αναγνωρίσετε τους κινδύνους και τα θέματα.

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια και από άλλα μέλη της ομάδας όπως επίσης και από εξωτερικούς εμπλεκομένους για να αντιδράσετε στα θέματα. Σε περίπλοκες περιπτώσεις, μπορείτε να συγκεντρώσετε όλη την ομάδα και να διοργανώσετε ενα workshop για όλα αυτά, να προτείνετε μια αντίδραση όλοι μαζί χρησιμοποιώντας το σοφία του πλήθους. Σε κρίσιμες περιπτώσεις, εμπλέξτε και τον χορηγό, και ζητήστε την έγκρισή τους για το πλάνο αντίδρασης.

Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών template

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός είναι η αντίδραση στα θέματα, τους κινδύνους, και τις αλλαγές προνοητικά, αντί να τα αφήνουμε να λύνονται αυτόματα. Έτσι, θα έχουμε τον έλεγχο και την πιθανότητα να πάρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Βασιζόμενοι στη μνήμη σας ή σε μη δομημένες σημειώσεις απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και έχει το ρίσκο το να ξεχαστούν κάποια θέματα. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερο να έχουμε έναν απλό καταχωρητή και την πειθαρχία να καταγράφουμε τα θέματα την ώρα που ανιχνεύονται.

Απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια η διαχείριση όλων των θεμάτων και γι αυτό το λόγο απαιτείται η ανάθεση φυλάκων. Επιπρόσθετα του να μοιράζουμε τη δουλειά, βοηθάει επίσης και στο να ευθυγραμμίζονται όλοι στον ίδιο σκοπό.

Συχνές Παγίδες

Μελετήστε τα ακόλουθα για να αποφύγετε κάποια από τα πιο κοινά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή:

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.