Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


D01 - Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων και αλλαγών

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα δραστηριοτήτων Ημερήσια Διαχείριση: Γίνεται καθημερινά.

Θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους, τα θέματα και τις απαιτήσεις αλλαγών προνοητικά. Όταν αναγνωρίσετε ένα καινούργιο θέμα, καταγράψτε το άμεσα στο Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών. Έπειτα, αναθέστε τις επόμενες ενέργειες σε ένα φύλακα (κάποιον από τα μέλη της ομάδας) και ξεκινήστε να προγραμματίζετε τις αντιδράσεις για το θέμα. Θα πρέπει να είστε συνεχώς σε επαφή με τα μέλη της ομάδας και τους άλλους εμπλεκομένους για να αναγνωρίσετε τους κινδύνους και τα θέματα.

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια και από άλλα μέλη της ομάδας όπως επίσης και από εξωτερικούς εμπλεκομένους για να αντιδράσετε στα θέματα. Σε περίπλοκες περιπτώσεις, μπορείτε να συγκεντρώσετε όλη την ομάδα και να διοργανώσετε ενα workshop για όλα αυτά, να προτείνετε μια αντίδραση όλοι μαζί χρησιμοποιώντας το σοφία του πλήθους. Σε κρίσιμες περιπτώσεις, εμπλέξτε και τον χορηγό, και ζητήστε την έγκρισή τους για το πλάνο αντίδρασης.

Καταχωρητής Επόμενων Ενεργειών template

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός είναι η αντίδραση στα θέματα, τους κινδύνους, και τις αλλαγές προνοητικά, αντί να τα αφήνουμε να λύνονται αυτόματα. Έτσι, θα έχουμε τον έλεγχο και την πιθανότητα να πάρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Βασιζόμενοι στη μνήμη σας ή σε μη δομημένες σημειώσεις απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και έχει το ρίσκο το να ξεχαστούν κάποια θέματα. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερο να έχουμε έναν απλό καταχωρητή και την πειθαρχία να καταγράφουμε τα θέματα την ώρα που ανιχνεύονται.

Απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια η διαχείριση όλων των θεμάτων και γι αυτό το λόγο απαιτείται η ανάθεση φυλάκων. Επιπρόσθετα του να μοιράζουμε τη δουλειά, βοηθάει επίσης και στο να ευθυγραμμίζονται όλοι στον ίδιο σκοπό.

Συχνές Παγίδες

Μελετήστε τα ακόλουθα για να αποφύγετε κάποια από τα πιο κοινά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή:

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.