Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


D01 - Gestionați riscurile, problemele și cererile de modificare

Această activitate de management aparține grupului de activități Managementul Zilnic si se realizează cu cadența zilnică.

Riscurile, problemele și cererile de modificare trebuie gestionate într-un mod sustenabil. Când identificați un element nou, acesta trebuie înregistrat în Jurnalul de Urmărire. Atribuiți activitățile de urmărire unui responsabil (unul dintre membrii echipei) și începeți să planificați răspunsurile pentru acel element. Trebuie să fiți permanent în contact cu membrii echipei și cu entitățile implicate în proiect pentru a identifica riscurile și problemele în timp util.

Aveți posibilitatea de a obține sprijinul altor membrii ai echipei sau chiar de la persoane externe proiectului pentru a elabora răspunsurile la riscuri. În cazurile complexe este recomandat să organizați o sesiune de lucru pentru a găsi un răspuns colectiv folosind conceptul de Opinie a Mulțimii. În cazurile critice ar trebui să implicați și sponsorul proiectului solicitând aprobarea pentru planul dvs. de răspuns la riscurile identificate.

Jurnalul de Urmărire - șablon

Obiectivul activității

Obiectivul principal este să răspundeți la riscuri, probleme și cereri de modificare într-un mod activ fără să le lăsați să se rezolve de la sine. Acest lucru va oferă control și posibilitatea de a obține cele mai bune rezultate.

Nu vă bazați pe memorie sau pe notițe nestructurate deoarece acestea necesită multă energie mentală și riscați să uitați elementele relevante. Din acest motiv este recomandat să dețineți un registru simplu și să vă dezvoltați o autodisciplină pentru a înregistra elementele de risc imediat ce sunt identificate.

Este nevoie de mult timp și energie pentru a gestiona toate elementele, prin urmare trebuie să nominalizați responsabili pentru fiecare dintre elementele identificate. Pe lângă descentralizarea efortului, acest aspect ajută și la motivarea membrilor pentru realizarea activităților.

Capcane frecvente

Luați în considerare următoarele aspecte pentru a evita unele dintre cele mai frecvente probleme din acest domeniu de management:

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.