P3.express
Sistemul minimalist de management al proiectelor
Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal ManagementulZilnic Finalizarea Lunară FinalizareaProiectului ManagementulRetrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


A04 - Descrieți Proiectul

Această activitate de management aparține grupului Inițierea Proiectului. Acest grup de activități se desfășoară la început proiectului ca parte integrală din pregătire.

Organizați ateliere de lucru pentru a aduna informații astfel încât să pregătiți Descrierea Proiectului care va conține următoarele informații:

Unele dintre detaliile necesare pentru descrierea proiectului nu există în acest moment, prin urmare ar trebui să vă concentrați doar pe informațiile existente și să detaliați conținutul mai târziu deoarece acest document va fi revizuit și modificat pe tot parcursul proiectului.

Dacă s-a mai executat un proiect similar în trecut, verificați arhiva acestuia și utilizați informațiile disponibile pentru a pregăti o descriere mai realistă a proiectului dvs.

Descrierea Proiectului - șablon

Obiectivul activității

Acest document ne ajută să rămânem aliniați cu obiectivele proiectului pe tot parcursul execuției sale. De asemenea, este o resursă de informații pentru noii membrii ai echipei, managerii seniori sau orice alte persoane din afara echipei, pentru a înțelege detaliile proiectului.

Capcane frecvente

Există un nivel optim de detaliu și acuratețe pentru acest document. Asigurați-vă că ați creat un document care servește mai degrabă obiectivului decât să satisfaceți o noțiune formală adecvată managementului de proiect.

Descrieți totul clar și cât mai succint. Evitați tipul de detalii care nu furnizează nici o valoare.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.