Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


A04 - Beskriv prosjektet

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Prosjektstart. Disse aktivitetene gjøres i starten av prosjektet for å forberede oss til prosjektet.

Gjennomfør en workshop for å samle all nødvendig informasjon og skriv Prosjektbeskrivelsen, som bør inneholde:

Siden noe av denne informasjonen ikke er tilgjengelig på dette tidspunktet i prosjektet, så bør en heller konsentrere seg på det man vet pr nå og legge til mere informasjon på et senere tidspunkt. For dette dokumentet vil uansett bli både revidert og mere detaljert utover i prosjektet.

Hvis et tilsvarende prosjekt er gjennomført tidligere er det lurt å sjekke hva som ble arkivert fra dette, og bruke det for å få en mere realistisk beskrivelse av prosjektet.

Mal for Prosjektbeskrivelse

HENSIKT

Dette dokumentet hjelper prosjektteamet med å være i samsvar med de overordnede målene for prosjektet gjennom hele gjennomføringen. Dokumentet er også en god ressurs for nye medlemmer i teamet, ledere eller andre som ikke er en del av prosjektteamet, men som allikevel ønsker å forstå hva prosjektet handler om.

VANLIGE FALLGRUVER

Det er en passende grad av detaljering og nøyaktighet i dette dokumentet, og det nivået er normalt lavere enn hva de som skal gjennomføre prosjektet antar. Sørg for å lage et dokument som kan brukes, fremfor det å bare ha forutinntatte meninger om hva som trengs av informasjon for å lede et prosjekt.

Beskriv alt klart og kort, og unngå typiske organisasjonsmessige erklæringer som egentlig ikke sier noe som helst.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.