Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentrale medlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser og planlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheter og planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektet fagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke A08 Sett i gang prosjektet A09 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon A10 Revider og detaljer planene B01 Få den månedlige syklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke B03 Sett i gang den månedlige syklusen B04 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporter fremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang den ukentlige syklusen C03 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer D01 Aksepter ferdige leveranser D02 Evaluer interessentenes tilfredshet E01 Registrer erfaringer og planlegge forbedringer E02 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenes tilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurdering av avslutningsaktivitetene F03 Arkiver prosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon F06 Evaluer gevinstene G01 Skap nye ideer G02 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


A08 - Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Prosjektstart. Disse aktivitetene gjøres i starten av prosjektet for å forberede oss til prosjektet.

Nå sender prosjektlederen prosjekt dokumentasjonen til prosjekteieren og prosjekteieren bestemmer om prosjektet skal fortsette eller ikke. For å ta denne beslutningen så må kanskje prosjekteieren diskutere dette med andre beslutningstakere i organisasjonen, slik som porteføljestyret – men det er opp til prosjekteieren å avgjøre dette og ikke prosjektlederen.

Hvis prosjektet har en ekstern kunde og prosjektet er et svar på en forespørsel fra en kunde må prosjekteier, i tillegg til å avgjøre hva som skal skje med prosjektet, også sende forslaget til kunden og avvente deres valg av leverandør før det tas en beslutning. Denne aktiviteten er ferdig når kontrakten er signert, eller det er inngått en annen form for juridisk binding.

Hvis det skal brukes eksterne leverandører, som ble valgt i A05, så vil det muligens bli inngått kontrakter med dem nå. Andre leverandører kan dog velges og kontrakter med dem inngås senere på ad hoc basis.

HENSIKT

Prosjekter som har eksterne kunder, må alltid ha klare beslutninger på hvorvidt de skal gå videre eller avsluttes. De interne prosjektene mangler noen ganger denne avgjørelsen og fortsetter bare på gammel vane. Det er viktig at vi har klare beslutningspunkter og at vi får de signaturene og forpliktelsene vi skal ha før vi fortsetter prosjektet.

På den andre siden er det noen selskaper som investerer i hva som helst av prosjekter, så lenge de har ressurser ledige. Denne aktiviteten er på slutten av en kjede med aktiviteter som alle leder frem til av vi tar en velbegrunnet beslutning basert på lønnsomheten i prosjektet.

VANLIGE FALLGRUVER

Alle organisasjoner som jobber med prosjekter, må ha en form for porteføljestyring som evaluerer og velger de rette prosjektene. Disse må sees ut ifra en balansert helhet og i tråd med organisasjonen strategi. Mange av de problemene som knytter seg til prosjektledelse har bakgrunn i porteføljestyringen, som f.eks. det å ha for mange prosjekter samtidig.

Vær sikker på at alle forstår at det å avslutte et prosjekt ikke er å feile. Det er snarere et tegn på at vi har gode systemer som fanger opp hva som er lønnsomt for organisasjonen. Dette hadde ikke vært mulig uten at medlemmene i prosjektteamet hadde gjort den den jobben de har gjort i denne startfasen av prosjektet.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene

⊚ Abonner på nyheter via e-post

Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:
It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with 1 to 7 team members.