Iniciacija projekta Mesečna iniciacija Tedensko vodenje Dnevno vodenje Mesečni zaključek Zaključek projekta Po-projektno vodenje Imenuj pokrovitelja A01 Imenuj vodjo projekta A02 Imenuj ključne članeekipe A03 Opiši projekt A04 Identificiraj innačrtuj rezultate A05 Identificiraj tveganjain planiraj odzive A06 Strokovno preglejzačetek projekta A07 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti A08 Prični s projektom A09 Izvedi usmerjenokomunikacijo A10 Preglej inizboljšaj plane B01 Strokovno preglejmesečne cikle B02 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti B03 Prični z mesečnim ciklom B04 Izvedi usmerjenokomunikacijo B05 Izmeri in poročajo napredku C01 Načrtuj odzivena odstopanja C02 Prični stedenskim ciklom C03 Izvedi usmerjenokomunikacijo C04 Upravljaj tveganja, problemein zahteve po spremembah D01 Potrdi zaključenerezultate D02 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov E01 Zajemi nauke inplaniraj izboljšave E02 Izvedi usmerjenokomunikacijo E03 Predaj projekt F01 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov F02 Strokovno preglejdejavnost zaključevanja F03 Arhiviraj projektnedokumente F04 Proslavljaj! F05 Izvedi usmerjenokomunikacijo F06 Ovrednoti koristi G01 Generirajnove ideje G02 Izvedi usmerjenokomunikacijo G03

A08 - Sprejmi odločitev pričeti/ne-pričeti

Ta vodstvena aktivnost pripada skupini iniciacije projekta. Ta skupina aktivnosti je izvedena na začetku, z namenom priprave projekta.

Na tej točki pošlje vodja projekta projektne dokumente pokrovitelju, ki sprejme odločitev ali pričeti ali ne pričeti s projektom. Da lahko sprejme to odločitev se pokrovitelj po potrebi posvetuje z ostalimi odločevalci v organizaciji, kot na primer tistimi, ki so odgovorni za upravljanje s portfeljem – odgovornost načina sprejema odločitve pa odpade na pokrovitelja in ne na vodjo projekta.

V kolikor imate zunanjo stranko in se odzivate na zahtevo po predlogu, morate poleg notranje odločitve v zvezi z začetkom projekta, poslati tudi predlog stranki in počakati, da izbere svojega dobavitelja ter poda svojo zadnjo odločitev. Ta aktivnost vodenja je zaključena s podpisom pogodbe oziroma z drugim legalno zavezujočim načinom.

V kolikor boste imeli zunanje dobavitelje, od katerih so nekateri izbrani v A05, si bi morda želeli z nekaterimi od njih na tej točki podpisati pogodbo. Po potrebi se lahko kasneje izbere dodatne zunanje dobavitelje in z njimi podpiše pogodbo.

Namen

Medtem ko imajo projekti z zunanjimi strankami vedno jasno pričeti/ne-pričeti odločitev, notranji projekti občasno na posedujejo tega koraka in se enostavno pojavijo brez jasne odločitve. Pomembno je imeti jasno začrtan začetek projekta in ustrezne pogodbe ter predanost pred nadaljevanjem.

Po drugi strani pa nekatera podjetja dokler imajo na razpolago vire, preprosto investirajo v katerikoli projekt. Ta vodstvena aktivnost je na koncu verige aktivnosti, ki imajo namen, da je odločitev o pričetku projekta razumna in sprejeta na podlagi opravičljivih dejavnikov.

Pogoste pasti

Vsaka organizacija, ki se ukvarja s projekti, mora imeti sistem upravljanja s portfeljem, ki ovrednoti in izbere projekte na razumen način, v skladu s strategijo organizacije. Mnogi problemi povezani s sistemom vodenja projekta imajo vzrok v upravljanju portfelja, kot npr. v primeru izvajanja prevelikega števila projektov sočasno.

Poskrbi da vsi razumejo, da odločitev o ne-pričetku ne pomeni neuspeha, temveč je znak uspešnega sistema, ki razume kaj ni koristno za organizacijo. To pa ne bi bilo možno brez vloženega truda ključnih čalnov ekipe v fazi iniciacije projekta.

Načela

Sledeča načela igrajo pomembno vlogo v tej aktivnosti upravljanja:


Prevedel Filip Baumgartner⊚ Prenosljiv PDF priročnik

⊚ Prenesite diagram


Hvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

  • Prosimo piši jasno in kratko.
  • Pišeš lahko v poljubnem jeziku.
  • Če imaš več predlogov, prosimo da jih oddaš ločeno.

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.