Iniciacija projekta Mesečna iniciacija Tedensko vodenje Dnevno vodenje Mesečni zaključek Zaključek projekta Po-projektno vodenje Imenuj pokrovitelja A01 Imenuj vodjo projekta A02 Imenuj ključne članeekipe A03 Opiši projekt A04 Identificiraj innačrtuj rezultate A05 Identificiraj tveganjain planiraj odzive A06 Strokovno preglejzačetek projekta A07 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti A08 Prični s projektom A09 Izvedi usmerjenokomunikacijo A10 Preglej inizboljšaj plane B01 Strokovno preglejmesečne cikle B02 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti B03 Prični z mesečnim ciklom B04 Izvedi usmerjenokomunikacijo B05 Izmeri in poročajo napredku C01 Načrtuj odzivena odstopanja C02 Prični stedenskim ciklom C03 Izvedi usmerjenokomunikacijo C04 Upravljaj tveganja, problemein zahteve po spremembah D01 Potrdi zaključenerezultate D02 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov E01 Zajemi nauke inplaniraj izboljšave E02 Izvedi usmerjenokomunikacijo E03 Predaj projekt F01 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov F02 Strokovno preglejdejavnost zaključevanja F03 Arhiviraj projektnedokumente F04 Proslavljaj! F05 Izvedi usmerjenokomunikacijo F06 Ovrednoti koristi G01 Generirajnove ideje G02 Izvedi usmerjenokomunikacijo G03

F02 - Ovrednoti zadovoljstvo deležnikov

Ta dejavnost projektnega vodenja spada v skupino zaključek projekta. Aktivnosti v tej skupini so končane, ko je končan projekt oziroma produkt, ali če se projekt prekliče.

Končni anonimni vprašalnik o zadovoljstvu pošljite notranjim in zunanjim deležnikom in rezultate zabeležite v zdravstveni register. Medtem ko je vsak mesečni vprašalnik o zadovoljstvu osredotočen na en mesec, se končna ocena nanaša na projekt kot celoto.

Predloga za zdravstveni register

Namen

Trenutno ni mogoče sprejeti nobenih posebnih ukrepov za izboljšanje zadovoljstva zainteresiranih strani, glavni namen vrednotenja pa je, da se shrani za nadaljnjo analizo projekta in zabeleži pridobljene izkušnje za prihodnjo uporabo.

Pogoste nevarnosti

Ne omejuj svojih vrednotenj zadovoljstva strank, le na določene predstavnike – ovrednoti vse vplivne ljudi.

Vprašalnik mora biti enostaven za odgovarjanje deležnikov, zato vanj ne dodaj preveč vprašanj.

Tudi ko se resnično potrudiš, da bi vprašalnik ostal anonimen, obstaja v primeru majhnega števila vprašanih, možnost za identifikacijo določenih odgovorov. V takem primeru poskušaj ignorirati dele, ki jih je mogoče povezati z določeno osebo in jih v prihodnosti nikoli ne uporabi. V nasprotnem primeru se lahko pojavi, da določeni deležniki ne bodo zaupali v anonimnost ovrednotenja.

Da bi preprečil vpogled v osebno določljive informacije v primeru ko te obstajajo, se osredotoči na skupne podatke in ne pregleduj individualnih odgovorov.

Načela

Sledeča načela igrajo pomembno vlogo v tej aktivnosti upravljanja:


Prevedel Filip Baumgartner⊚ Prenosljiv PDF priročnik

⊚ Prenesite diagram


Hvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

  • Prosimo piši jasno in kratko.
  • Pišeš lahko v poljubnem jeziku.
  • Če imaš več predlogov, prosimo da jih oddaš ločeno.

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.