آغازش پروژه آغازش ماهانه مدیریت هفتگی مدیریت روزانه خاتمه ماهانه خاتمه پروژه مدیریت پساپروژه انتصاب حامی پروژه A01 انتصاب مدیر پروژه A02 انتصاب اعضایکلیدی تیم A03 تعریف پروژه A04 شناسایی و برنامه‌ریزیتحویل‌شدنی‌ها A05 شناسایی و برنامه‌ریزیپاسخ به ریسک‌ها A06 همتاداوری آغازش پروژه A07 تصمیم گیری ادامه/خاتمه A08 جلسه شروع رسمی پروژه A09 برقراری ارتباط متمرکز A10 بازنگری و اصلاح برنامه‌ها B01 همتاداوری ماهانه B02 تصمیم گیری ادامه/خاتمه B03 جلسه شروع چرخه ماهانه B04 برقراری ارتباط متمرکز B05 ارزیابی و گزارش عملکرد C01 برنامه‌ریزی پاسخبه انحرافات C02 جلسه پایش هفتگی C03 برقراری ارتباط متمرکز C04 مدیریت ریسک‌ها، مسایلو درخواست‌های تغییر D01 تایید تحویل‌شدنی‌هایتکمیل شده D02 ارزیابی رضایت ذینفعان E01 ثبت درس آموخته‌هاو برنامه‌ریزی برای بهبود E02 برقراری ارتباط متمرکز E03 تحویل محصول F01 ارزیابی رضایت ذینفعان F02 همتاداوری خاتمه پروژه F03 بایگانی اسناد پروژه F04 جشن پایان پروژه F05 برقراری ارتباط متمرکز F06 ارزیابی منافع G01 ایده پردازی G02 برقراری ارتباط متمرکز G03

مقدمه

A - آغازش پروژه

B - آغازش ماهانه

C - مدیریت هفتگی

D - مدیریت روزانه

E - خاتمه ماهانه

F - خاتمه پروژه

G - مدیریت پساپروژه


F02 - ارزیابی رضایت ذینفعان

این فعالیت مدیریتی به گروه فعالیت‌های خاتمه پروژه تعلق دارد. این فعالیت زمانی انجام می‌شود که پروژه به اتمام رسیده یا لغو شده باشد.

پرسشنامه نهایی رضایت سنجی را به صورت بی‌نام برای ذینفعان درون و برون سازمانی ارسال کرده، نتایج را در چک لیست سلامت منعکس کنید. در حالی که پرسشنامه‌های ماهانه بر روی فعالیت‌های آن ماه تمرکز دارند، این پرسشنامه نهایی است و شامل کل پروژه می‌شود.

نمونه چک لیست سلامت

هدف

در این مرحله اقدام ویژه‌ای برای بهبود سطح رضایت ذینفعان نمی‌توان انجام داد. با این حال، هدف از رضایت‌ سنجی در این مرحله این است که با ثبت سطح رضایت ذینفعان بتوان از نتایج آن برای تحلیل پروژه و تدوین درس‌آموخته‌ها جهت استفاده در آینده بهره‌مند شد.

چالش‌های رایج

رضایت سنجی از کارفرما را محدود به چند نفر از نمایندگان وی نکنید و از تمامی افراد تاثیرگذار نظرسنجی کنید.

تعداد سوالات پرسشنامه را تا حد امکان کاهش دهید تا پاسخگویی به آن برای ذینفعان ساده باشد.

هر چقدر که تلاش کنید تا پرسشنامه را بی‌نام نگه‌دارید، باز هم اگر تعداد افراد پاسخ دهنده کم باشد پاسخ‌هایشان قابل شناسایی خواهد بود. اگر چنین اتفاقی افتاد، سعی کنید اطلاعات قابل ردیابی که باعث شناسایی افراد می‌شوند را کنار بگذارید و در آینده نیز از آن‌ها استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است اعتماد برخی از ذینفعان در خصوص ناشناس بودن نظرسنجی سلب شود.

برای حذف اطلاعاتی که ممکن است منجر به شناسایی پاسخ‌دهنده شوند روی داده‌های تجمیعی تمرکز کنین و پاسخ‌ها را تک تک بررسی نکنید.

اصول

اصول زیر در این فعالیت مدیریتی نقشی به سزایی دارند:


مترجمان، به ترتیب حروف الفبا: زینب آقابابایی، وحید آزادمنش، مهدی بهشتی، هیراد چهری، نوید فتحی، مهرزاد منصورزاده، عباس مقدسی⊚ فایل پی دی اف قابل دانلود راهنما

⊚ نمودار قابل دانلود


از این که نظرات خود را با ما به اشتراک می گذارید متشکریم. لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

  • لطفا نظرات خود را خلاصه و شفاف بیان نمایید.
  • می‌توانید نظر خود را به هر زبانی که مایل هستید ثبت کنید.
  • اگر بیش از یک پیشنهاد دارید، لطفاً هر یک را جداگانه ارسال کنید.

اگر پیشنهاد شما منشا تغییری سازنده باشد، شما را به عنوان مشارکت کننده معرفی خواهیم کرد؛ البته درصورتی که نام و آدرس ایمیل خود را در این فرم ثبت کرده باشید.من ربات نیستم ،لطفا تعداد گروه‌­های فعالیت‌های مدیریتی P3.express را در زیر وارد کنید.


در صورت تمایل می‌توانید نام و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید تا در صورت نیاز بتوانیم با شما تماس بگیریم و در صورت استفاده از نظرتان بتوانیم اسمتان را به عنوان مشارکت‌کننده به لیست اضافه کنیم:

بهتر است برای پروژه‌های بسیار کوچک با ۱ تا ۷ نفر به جای P3.express از micro.P3.express استفاده کنید.