Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


F02 - Vyhodnoťte spokojenost zainteresovaných stran

Táto řídící aktivita patří do skupiny uzávěrka projektu. Táto skupina aktivit se vykoná, když je produkt projektu hotový, nebo když se rozhodnete projekt zrušit.

Pošlete závěrečný anonymní dotazník spokojenosti interním i externím zainteresovaným stranám a zaznamenejte výsledky do registru zdraví. Zatímco měsíční dotazník spokojenosti se soustředí na jediný měsíc, toto závěrečné hodnocení je o projektu jako celku.

Šablona registru zdraví

Účel

Nyní není možné provést žádné konkrétní akce pro zvýšení spokojenosti zainteresovaných stran. Hlavním účelem vyhodnocení je zaznamenat ho pro další analýzu projektu a zformulovat poučení pro použití v budoucnu.

Obvyklé pasti

Neomezujte vaše hodnocení spokojenosti zákazníků na několik představitelů - vyhodnoťte všechny ovlivněné osoby. Neklaďte v dotazníku příliš mnoho otázek, aby bylo pro dotčené strany jednoduché odpovídat. I když uděláte vše pro to, aby byl dotazník anonymní, jakmile má jen několik účastníků, mohou být některé z odpovědí identifikovatelné. Pokud se to stane, snažte se ignorovat položky přiřazené konkrétním osobám a v budoucnosti je nikdy nepoužívejte. Jinak některé dotčené osoby nemusí věřit anonymitě hodnocení. Abyste zajistili, že neuvidíte údaje ztotožnitelné s konkrétní osobu, pokud existují, soustřeďte se na agregovaná data a nevyhodnocujte odpovědi individuálně.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.