Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


F02 - Evaluați satisfacția entităților implicate din cadrul proiectului

Această activitate de management aparține grupului Finalizarea Proiectului. Acest grup de activități se realizează când produsul proiectului este finalizat sau când se decide anularea proiectului.

Transmiteți un chestionar final de verificare a satisfacției anonim tuturor entităților implicate din cadrul proiectului (interne și externe) și înregistrați rezultatele obținute în Registrul de Performanțe. În timp ce fiecare chestionarul lunar de satisfacție se concentrează pe o singură lună calendaristică, această evaluare finală se referă la întreg proiectul în ansamblu.

Registrul de Performante - șablon

Obiectivul activității

În acest moment nu se poate întreprinde nici o acțiune pentru a îmbunătăți satisfacția din cadrul proiectului iar scopul principal al evaluării este înregistrarea tuturor opiniilor pentru o analiză ulterioară și pentru utilizarea experiențelor asimilate în proiecte viitoare.

Capcane frecvente

Nu limitați evaluarea satisfacției doar pentru anumiți clienți sau pentru câțiva clienți reprezentativi; evaluați satisfacția tuturor persoanelor sau entităților implicate care au influență directă sau indirectă asupra realizării obiectivelor proiectului. Nu adăugați prea multe întrebări la chestionar pentru a facilita livrarea răspunsurilor la toate întrebările adresate. Chiar și atunci când faceți tot posibilul pentru a păstra chestionarul anonim, dacă există doar câțiva participanți, unele dintre răspunsurile lor pot fi identificate. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați să ignorați acele elemente identificabile. În caz contrar, este posibil ca unele persoane să nu aibă încredere în anonimatul evaluării. Asigurați-vă că nu sunt solicitate informații de identificare personală, iar în cazul în care ele există, concentrați-vă pe datele agregate și nu examinați răspunsurile în mod individual.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.