Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


D02 - Acceptați livrabilele finalizate

Această activitate de management aparține grupului de activități Managementul Zilnic si se realizează cu cadența zilnică.

Livrabilele atribuite Liderilor de Echipă și Managerilor de Proiect ai furnizorului pot fi finalizate în orice zi, iar acum este momentul pentru revizuirea și aprobarea oficială de către Managerul de Proiect. Aprobarea livrabilelor în cadrul acestei activități de management este preliminară.

În cazul livrabilelor majore sau critice, dacă este posibil, solicitați aprobarea sponsorului și a clientului final.

Obiectivul activității

Pot apărea probleme când sunt prea multe activități în desfășurare - resurse risipite, reducerea calității și pierderea predictibilității proiectului. Când este posibil, în loc să lucrați la prea multe livrabile în același timp, încurajați toți membrii echipei să finalizeze acțiunile în desfășurare înainte de a trece la activitățile următoare.

Capcane frecvente

Aprobarea unui livrabil implică o responsabilitate decizională, iar unii manageri de proiect amână aprobările pentru a evita această responsabilitate. Acest lucru este neproductiv și trebuie evitat. Managerul de Proiect trebuie sa-și asume aceste responsabilități, deoarece unele dintre livrabilele pe care le-ați aprobat ar putea cauza probleme în viitor. Luați totuși în considerare că aceste probleme nu sunt la fel de mari în comparație cu cele care pot apărea atunci când aveți mai multe livrabile în așteptare.

Există situații în care unele livrabile care sunt aproape de momentul finalizării, generează probleme din pricina unor mici dificultăți. S-ar putea să fiți tentați să considerați aceste livrabile ca fiind finalizate deoarece efortul a fost, dar nu ar trebui să faceți acest lucru. Livrabilele trebuie aprobate doar în cazul în care activitățile asociate sunt complet finalizate.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.