Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


D02 - Pranoni punët e përfunduara

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Menaxhimit Ditor te cilat zhvillohen cdo dite.

Dorëzimi i punës nga drejtuesit e ekipit dhe menaxherët e projekteve, mund të realizohet çdo ditë. Kjo frekuencë ditore ju jep mundësinë për një rishikim dhe miratim të shpejtë të nga menaxheri i projektit, miratim i cili në këtë fazë është është paraprak.

Në rastin e problematikave ose cështjeve kritike, nëse është e mundur, kërkoni miratimin e sponsorit dhe/ose të klientit.

Qëllimi

Puna e mbingarkuar mund të shkaktojë probleme të shumta si shterim të burimeve, cilësi më e ulët në punë dhe vë në rrezik parashikueshmërinë e projektit. Ndaj në vend që të punoni në shumë cështje në të njëjtën kohë, ju duhet t’i inkurajoni të gjithë të përfundojnë dhe mbyllin një cështje përpara se të kaloni në tjetrën.

Gabimet e zakonshme

Miratimi i një cështje të caktuar mbart me vete edhe përgjegjësi dhe ndodh që menaxherët të vonojnë miratimet për të shmangur këto përgjegjësi. Kjo nuk është aspak produktive ndaj duhet punuar për t’a shmangur këtë problem. Por, gjithashtu, nuk duhet t’i shmangeni përgjegjësive edhe pse disa nga cështjet që keni miratuar mundet edhe të shkaktojnë probleme në të ardhmen.

Shumë cështje shkojnë natyrshëm drejt zgjidhjes së plotë dhe pse mund të hasim probleme për shkak të disa vështirësive të vogla. Pa u siguruar që i keni zgjidhur të gjitha cështjet, mos i përcaktoni ato si të përfunduara, edhe nëse pjesa më e madhe e punës është kryer, në këtë fazë duhet të miratoni vetëm materialet ose punët që janë përfunduar plotësisht.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.