Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


D02 - Akceptujte dokončené dodávky

Tato řídící aktivita patří do skupiny aktivit denní řízení: Vykonává se denně.

Dodávky přiřazené vedoucím týmů a projektovým manažerům dodavatelů mohou být dokončené kdykoliv a to je čas na rychlou revizi a schválení projektovým manažerem. Schválení v této řídící aktivitě je předběžné.

V případe významných nebo kritických dodávek si vyžádejte schválení od sponzora a zákazníka, pokud to je možné.

Účel

Příliš mnoho rozpracované výroby způsobuje potíže – plýtvá zdroji, může snižovat kvalitu a snižuje předvídatelnost projektu. Pokud to je možné, povzbuzujte všechny, aby dokončili a uzavřeli jednu rozpracovanou položku dříve než se pustí do další, na místo práce na mnoha dodávkách současně.

Obvyklé pasti

Schválení dodávky s sebou nese odpovědnost a někteří projektoví manažeři zdržují schválení, aby se této odpovědnosti vyhnuli. Je to kontraproduktivní a nemělo by se to stávat. Nebojte se převzít zodpovědnost. Některé z vámi schválených dodávek mohou v budoucnosti vyvolat potíže, ovšem tyto problémy nebudou tak rozsáhlé, jako mít v projektu příliš mnoho rozpracovaných dodávek.

Mnohé dodávky se rychle přiblíží téměř dokončenému stavu a pak se dostanou do potíží kvůli několika málo těžkostem. Můžete být v pokušení označit je jako dokončené, když většina práce je hotová, ale neměli byste tak učinit – měli byste schválit pouze zcela dokončené dodávky.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.