Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

D02 - Accepteer voltooide opleveringen

Deze managementactiviteit behoort tot de Dagelijks beheer activiteitengroep: Het wordt dagelijks gedaan.

Deliverables die zijn toegewezen aan teamleiders en projectmanagers van leveranciers kunnen elke dag worden afgerond. Dat is het moment voor een snelle beoordeling en de goedkeuring door de projectmanager. De goedkeuring in deze managementactiviteit is voorlopig.

In het geval van belangrijke of kritieke deliverables, indien mogelijk, vraag ook goedkeuring aan de sponsor en de klant.

Doel

Te veel lopende zaken veroorzaakt problemen. U verspilt middelen, de kwaliteit gaat omlaag en de voorspelbaarheid van het project vermindert. Voorkom dus dat mensen aan te veel deliverables tegelijk te werken. En moedig iedereen aan om iets af te maken en af te sluiten voordat u naar de volgende gaat.

Veel voorkomende valkuilen

Het goedkeuren van een deliverable heeft een verantwoordelijkheid, en sommige projectmanagers stellen goedkeuringen uit om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Dit is contraproductief voor het project en moet worden vermeden - wees niet bang om verantwoordelijkheid te nemen; sommige deliverables die u heeft goedgekeurd kunnen in de toekomst problemen opleveren, maar dat probleem is niet zo groot als het hebben van te veel hangende deliverables in het project.

Veel deliverables naderen snel een bijna-complete staat en dan komen ze in de problemen door een of een paar kleine moeilijkheden. Het kan verleidelijk zijn om ze als voltooid te markeren omdat het meeste werk gedaan is, maar dat moet u niet doen - alleen deliverables goedkeuren die 100% voltooid zijn.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.