Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


B03 - Merrni një vendim për të shkuar përpara ose jo

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimi Mujor. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim te cdo muaji per te na pergatitur per nje cikel te ri mujor.

Në këtë pikë, sponsori duhet të marrë një vendim të ri për të vazhduar ose jo, bazuar në analizën e planeve. Ata mund ta marrin vendimin vetë, ose ta konsultojnë atë me të tjerët, siç psh ekipi i menaxhimit të portofolit.

Nëse merret vendimi për ta ndaluar projektin, do të ndiqen procedurat për mbylljen e projektit dhe financuesi duhet të vendosë nëse do të hyjë apo jo në ciklin e menaxhimit pas projektit.

Qëllimi

Qëllimi është të sigurohemi që projekti të jetë ende i justifikueshëm dhe t’u kujtojmë ekipir se ka një qëllim parësor për projektin sesa për aktivitetet e veçanta të specializuara.

Gabimet e zakonshme

Financuesi ose sponsori, duhet ta marrë seriozisht këtë aktivitet manxherial dhe jo thjesht të miratojë projektin në mënyrë automatike pa e kuptuar mirë atë. Është e rëndësishme që të gjithë të kuptojnë se anulimi i projekteve është një shenjë e mirë e menaxhimit të projektit.

Ndonjëherë, një projekt mund të jetë i justifikueshëm kur vlerësohet i vecmas, por mund të mos jetë aq i eficent sa projektet e tjera të mundshme që mund të realizoni. Si rezultat, një analizë në perspektivë është e nevojshme kur vlerësohet justifikimi i vazhdimiti projektit dhe kjo arrihet më së miri brenda një sistemi të vecantë të menaxhimit të portofolit që mbikëqyr të gjitha projektet në kompani.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.