Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

B03 - Spravte rozhodnutie go/no-go

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny mesačná iniciácia. Táto skupina aktivít sa vykonáva na začiatku každého mesiaca, aby sme sa pripravili na nový mesačný cyklus.

V tomto bode musí sponzor na základe zrevidovaných plánov rozhodnúť, či pokračovať alebo nie. Rozhodnutie môže spraviť sám alebo sa dohodnúť s inými, napríklad s riadiacim tímom portfólia.

Ak rozhodnutie znie zastaviť projekt, prebehnú aktivity uzávierky projektu a sponzor by mal rozhodnúť, či vstúpiť do cyklu poprojektového manažmentu alebo nie.

Účel

Cieľom je uistiť sa, že projekt je stále zdôvodniteľný a pripomenúť všetkým, že projekt má vyšší cieľ než suma izolovaných špecializovaných aktivít.

Časté pasce

Sponzor musí brať túto riadiacu aktivitu vážne, nie len automaticky schváliť projekt bez inšpekcie. Je dôležité, aby všetci rozumeli tomu, že rušiť projekty je znak dobrého projektového riadenia.

Niekedy môže byť projekt zdôvodniteľný, keď je vyhodnocovaný izolovane, ale nemusí byť taký zdôvodniteľný ako iné možné projekty, ktoré môžete uskutočniť. Preto je pri vyhodnocovaní neustáleho zdôvodnenia projektu potrebná holistická (celostná) perspektíva a je najlepšie robiť to v rámci jednotného systému riadenia portfólia, ktorý dohliada na všetky projekty v organizácii.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.