Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


B03 - Quyết định tiếp tục/dừng

Hoạt động quản lý này nằm trong nhóm Khởi tạo dự án. Nhóm hoạt động này được thực hiện đầu mối tháng để chuẩn bị cho một chu kỳ tháng mới.

Lúc này, nhà tài trợ phải đưa ra quyết định tiếp tục/dừng dựa trên kế hoạch đã sửa đổi. Họ có thể tự mình đưa ra quyết định hoặc thảo luận với những người khác như nhóm quản lý danh mục đầu tư.

Nếu quyết định dừng dự án được đưa ra, các hoạt động kết thúc dự án sẽ được thực hiện và nhà tài trợ nên quyết định có tham gia chu kỳ quản lý hậu dự án không.

Mục đích

Mục tiêu là đảm bảo rằng dự án vẫn hợp lý và nhắc nhở mọi người rằng có một mục tiêu chung của dự án cao hơn tổng số các hoạt động chuyên môn riêng biệt gộp lại.

Những sai lầm phổ biến

Nhà tài trợ phải nghiêm túc thực hiện hoạt động quản lý này, chứ không chỉ tự động phê duyệt dự án mà không cần kiểm tra. Điều quan trọng là cần làm cho mọi người hiểu rằng việc hủy bỏ dự án là dấu hiệu của quản lý dự án tốt.

Đôi khi, một dự án có thể hợp lý khi được đánh giá riêng biệt, nhưng nó có thể không hợp lý bằng các dự án khả thi khác mà bạn có thể làm. Do đó, cần có một góc nhìn tổng thể khi đánh giá tính hợp lý liên tục của dự án và điều này chỉ có thể được thực hiện tốt nhất trong một hệ thống quản lý danh mục đầu tư duy nhất cho tất cả các dự án trong tổ chức.

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.