Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


E01 - Đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan

Hoạt động quản lý này nằm trong nhóm hoạt động Tổng kết tháng. Nhóm hoạt động này được hoàn thành vào cuối mỗi tháng để đóng lại chu kỳ và chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo.

Gửi bảng câu hỏi cho các thành viên trong nhóm và khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên liên quan bên ngoài khác để đánh giá sự hài lòng của họ với dự án trong tháng. Ghi nhận kết quả vào Bảng theo dõi sức khỏe dự án. Đảm bảo rằng các đánh giá được ẩn danh.

Biểu mẫu Bảng theo dõi sức khở dự án

Mục đích

Điều quan trọng là phải thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng để tìm ra vấn đề và giải quyết chúng càng sớm càng tốt, thay vì chờ đợi những kết quả không mong muốn trong tương lai. Đánh giá này không chỉ giới hạn ở khách hàng – bạn cũng nên chú ý đến các thành viên trong nhóm vì sự hài lòng của họ có tác động đáng kể đến dự án.

Và quan trọng là các đánh giá phải được ẩn danh. Nếu không, một số người có thể không thoải mái bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình về dự án.

Những sai lầm phổ biến

Đừng giới hạn việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng ở một số người đại diện không thôi – mà hãy đánh giá tất cả những ai có ảnh hưởng.

Để các bên liên quan dễ dàng phản hồi, bạn đừng đưa quá nhiều câu vào bảng hỏi.

Thậm chí khi bạn cố gắng thiết kế bảng hỏi ẩn danh, nếu chỉ có một vài người trả lời, một số phản hồi có thể bị nhận ra từ ai. Nếu điều này xảy ra, hãy cố gắng lờ đi những mục bị nhận ra, và đừng bao giờ sử dụng chúng trong tương lai. Bằng không, một số người sẽ không còn tin tưởng vào việc ẩn danh khi đánh giá nữa.

Trường hợp nếu có xảy ra, để đảm bảo bạn không nhìn vào các thông tin bị nhận ra từ ai, hãy tập trung vào dữ liệu tổng hợp và không nhìn vào từng câu trả lời riêng lẻ.

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.