Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


F04 - Lưu trữ tài liệu dự án

Hoạt động quản lý này nằm trong nhóm Kết thúc dự án. Nhóm hoạt động này được thực hiện khi sản phẩm của dữ án đã hoàn thành, hoặc khi quyết định hủy dự án.

Như vậy chúng ta sắp kết thúc dự án, và đã đến lúc lưu trữ tất cả tài liệu dự án.

Mục đích

Kho lưu trữ phải an toàn và sẵn có cho những người có thẩm quyền được truy cập trong tương lai, để họ luôn có thể sử dụng thông tin này trong các dự án của mình thay vì phải “phát minh lại cái bánh xe”. Hệ thống quản lý danh mục đầu tư có thể cũng sẽ cần kiểm tra thông tin này trong tương lai để phân tích chi tiết hơn về các dự án đã thực hiện.

Những sai lầm phổ biến

Dưới đây là những điều quan trọng nhất cần cân nhắc:

Ngoài những điều trên, một vấn đề thường gặp là văn bản thường không đủ rõ ràng và chỉ những người tích cực làm việc với tài liệu đó mới có thể hiểu chúng ở đúng thời điểm và đúng ngữ cảnh. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng tất cả các tài liệu đều rõ ràng và đơn giản để bất kỳ ai chưa quen với bối cảnh chính xác của dự án đều có thể hiểu được. Việc này cũng giúp ích cho bạn trong các dự án dài hơi vì có khi nội bộ cũng khó hiểu được tài liệu do chính họ viết ra sau một vài tháng.

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.