P3.express
El sistema minimalista de gestió de projectes
Inici del projecte Inici mensual Gestió setmanal Gestió diària Tancament mensual Tancament del projecte Gestió post projecte Designar el patrocinador A01 Designar el director del projecte A02 Designar els membres clau de l'equip A03 Descriure el projecte A04 Identificar i planificar els lliurables A05 Identificar els riscos i planificar les respostes A06 Fer la revisió entre companys de l'inici del projecte A07 Prendre una decisió de continuar o no continuar A08 Començar el projecte A09 Realitzar una comunicació focalitzada A10 Revisar i refinar els plans B01 Fer la revisió entre companys del cicle mensual B02 Prendre decisió de continuar o no continuar B03 Començar el cicle mensual B04 Realitzar una comunicació focalitzada B05 Mesurar i informar el rendiment C01 Planificar les respostes a les desviacions C02 Començar el cicle setmanal C03 Realitzar una comunicació focalitzada C04 Gestionar els riscos, els problemes i les sol·licituds de canvi D01 Acceptar els lliurables finalitzats D02 Avaluar la satisfacció dels interessats E01 Recopilar les lliçons i planificar les mesures E02 Realitzar una comunicació focalitzada E03 Transferir els resultats F01 Avaluar la satisfacció dels interessats F02 Fer la revisió entre companys del grup d'activitats de tancament F03 Arxivar els documents del projecte F04 Celebrar! F05 Realitzar una comunicació focalitzada F06 Avaluar els beneficis G01 Generar noves idees G02 Realitzar una comunicació focalitzada G03

Introducció

A - Inici del projecte

B - Inici mensual

C - Gestió setmanal

D - Gestió diària

E - Tancament mensual

F - Tancament del projecte

G - Gestió post projecte


F04 - Arxivar els documents del projecte

Aquesta activitat de gestió pertany al grup Tancament del projecte. Aquest grup d’activitats es realitza quan el producte del projecte s’ha completat, o quan s’ha decidit cancel·lar el projecte.

Ara que s’està aproximant el final del projecte és el moment d’arxivar tots els documents del projecte.

Propòsit

L’arxiu ha de ser segur i disponible en el futur per a les persones autoritzades, de manera que sempre puguin utilitzar la informació en els seus projectes en curs, en comptes d’anar inventant la roda cada cop. El sistema de gestió del portafolis és probable que també necessiti disposar d’aquesta informació en el futur per poder analitzar amb més detall els projectes anteriors.

Errades habituals

Les següents són algunes de les coses més importants a tenir en compte:

Addicionalment a tot el comentat anteriorment, un problema comú amb els documents és que no siguin prou clars, i que només les persones que hi han treballat els puguin entendre en el moment i context adequats. Assegura’t que tots els documents són clars i simples, de manera que algú que no estigui familiaritzat amb el context del projecte els pugui entendre. Aquesta estratègia també ajuda en els projectes de llarg duració, ja que és molt comú que els interessats interns tinguin dificultats per entendre els seus propis documents després d’uns quants mesos.

Principis

Els següents principis tenen un paper important en aquesta activitat de gestió:


Traduït per Elisabet Duocastella Pla i revisat per Josep Maria Marco Simó⊚ Descarregar el manual en format PDF

⊚ Descarregar el diagrama


Gràcies per compartir la teva opinió amb nosaltres. Tingues en compte el següent:

  • Escriu de manera breu i clara.
  • Tens llibertat per escriure amb l’idioma que et sentis més còmode.
  • Si tens més d’un suggeriment envia’ls de manera separada.

Si els teus suggeriments inspiren una millora positiva estarem encantats de poder-te’n donar crèdit com a contribuïdor (si ens adjuntes el teu nom i adreça de correu electrònic en el formulari).Per poder-te diferenciar dels bots aleatoris de la web, entra el nombre de grups d'activitats de P3.express a sota.


Si ho desitges ens pots compartir el teu nom i adreça de correu electrònic, per si hem de respondre el teu comentari o donar-te crèdit com a contribuïdor:

És molt millor utilitzar micro.P3.express en comptes del P3.express normal si tens micro projectes amb equips de 1 a 7 membres.