Inici del projecte Inici mensual Gestió setmanal Gestió diària Tancament mensual Tancament del projecte Gestió post projecte Designar elpatrocinador A01 Designar eldirector del projecte A02 Designar els membresclau de l'equip A03 Descriure el projecte A04 Identificar i planificarels lliurables A05 Identificar els riscosi planificar les respostes A06 Fer la revisió entre companysde l'inici del projecte A07 Prendre una decisióde continuar o no continuar A08 Començar el projecte A09 Realitzar unacomunicació focalitzada A10 Revisar i refinarels plans B01 Fer la revisió entre companysdel cicle mensual B02 Prendre decisió decontinuar o no continuar B03 Començar el cicle mensual B04 Realitzar unacomunicació focalitzada B05 Mesurar i informarel rendiment C01 Planificar les respostesa les desviacions C02 Començar elcicle setmanal C03 Realitzar unacomunicació focalitzada C04 Gestionar els riscos, els problemesi les sol·licituds de canvi D01 Acceptar elslliurables finalitzats D02 Avaluar la satisfacciódels interessats E01 Recopilar les lliçonsi planificar les mesures E02 Realitzar unacomunicació focalitzada E03 Transferir elsresultats F01 Avaluar la satisfacciódels interessats F02 Fer la revisió entre companysdel grup d'activitats de tancament F03 Arxivar els documentsdel projecte F04 Celebrar! F05 Realitzar unacomunicació focalitzada F06 Avaluar elsbeneficis G01 Generarnoves idees G02 Realitzar unacomunicació focalitzada G03

Introducció

A - Inici del projecte

B - Inici mensual

C - Gestió setmanal

D - Gestió diària

E - Tancament mensual

F - Tancament del projecte

G - Gestió post projecte


A08 - Prendre una decisió de continuar o no continuar

Aquesta activitat de gestió pertany al grup Inici del projecte. Aquest grup d’activitats s’executa al principi per preparar-nos pel projecte.

En aquest punt el director del projecte envia els documents del projecte al patrocinador i aquest pren una decisió continuar/no continuar. Per prendre aquesta decisió és possible que el patrocinador necessiti discutir el projecte amb altres responsables de l’organització, com els gestors del portafolis. Però en tot cas és el patrocinador qui decideix com es pren aquesta decisió i quina ha de ser, no el director del projecte.

Si tens un client extern i estàs responent a una sol·licitud de proposta, a més a més de la decisió interna de continuar/no continuar, també hauràs d’enviar la proposta al client i esperar que seleccionin el proveïdor, i que et donin la seva decisió final sobre si la teva proposta continua/no continua. Aquesta activitat de gestió es finalitza quan se signa el contracte o quan es disposi d’un altre document amb validesa legal .

Si s’han d’utilitzar proveïdors externs i alguns ja han estat seleccionats a A05 es possible que vulguis signar el contracte amb ells ara. Es poden seleccionar altres proveïdors externs més endavant i signar els contractes quan sigui necessari.

Propòsit

Els projectes que tenen clients externs sempre tenen una decisió continua/no continua definida, però els projectes interns a vegades eviten aquest pas i simplement comencen sense una decisió formal. És important donar-li la rellevància necessària a aquest punt i comptar amb les signatures i compromisos necessaris abans de continuar endavant.

Per altra banda, algunes organitzacions simplement inverteixen en qualsevol projecte sempre que disposin dels recursos disponibles. Aquesta activitat de gestió està al final d’una cadena d’activitats que tenen com a finalitat arribar a una decisió fonamentada sobre la continuïtat o no del projecte.

Errades habituals

Totes les organitzacions que treballen amb projectes necessiten comptar amb un sistema de gestió del portafolis que avaluï i seleccioni els projectes d’una manera holística i que sigui equilibrada i compatible amb les estratègies de l’organització. Molts dels problemes que s’atribueixen a la gestió de projectes tenen les seves arrels en la gestió del portafolis; com per exemple tenir massa projectes al mateix temps.

Assegura’t que tothom entén que una decisió “no passa” no és un fracàs sinó un senyal que tenim un sistema exitós que entén què no és beneficiós per l’organització. I que això no seria possible sense l’esforç de tots els membres clau del grup d’activitats d’inici del projecte.

Principis

Els següents principis tenen un paper important en aquesta activitat de gestió:


Traduït per Elisabet Duocastella Pla i revisat per Josep Maria Marco Simó⊚ Descarregar el manual en format PDF

⊚ Descarregar el diagrama


Gràcies per compartir la teva opinió amb nosaltres. Tingues en compte el següent:

  • Escriu de manera breu i clara.
  • Tens llibertat per escriure amb l’idioma que et sentis més còmode.
  • Si tens més d’un suggeriment envia’ls de manera separada.

Si els teus suggeriments inspiren una millora positiva estarem encantats de poder-te’n donar crèdit com a contribuïdor (si ens adjuntes el teu nom i adreça de correu electrònic en el formulari).Per poder-te diferenciar dels bots aleatoris de la web, entra el nombre de grups d'activitats de P3.express a sota.


Si ho desitges ens pots compartir el teu nom i adreça de correu electrònic, per si hem de respondre el teu comentari o donar-te crèdit com a contribuïdor:

És molt millor utilitzar micro.P3.express en comptes del P3.express normal si tens micro projectes amb equips de 1 a 7 membres.