Projektin aloitus Kuukauden aloitus Viikottainen johtaminen Päivittäinen johtaminen Kuukauden päätös Projektin päätös Projektin jälkeinen johtaminen Nimeä projektin sponsori A01 Nimeä projektipäällikkö A02 Nimeä tiimin jäsenet A03 Määrittele projekti A04 Tunnista projektin tuotokset A05 Tunnista ja hallitse riskit A06 Pyydä kolleegaaarvioimaan projektin aloitus A07 Tee projektin aloituspäätös A08 Aloita projekti A09 Viesti kohdennetusti A10 Päivitä ja paranna suunnitelmaa B01 Pyydä kolleegaaarvioimaan projektin tila B02 Tee projektin jatkopäätös B03 Käynnistä kuukausisykli B04 Viesti kohdennetusti B05 Mittaa ja raportoiprojektin suoritusta C01 Suunnittelereagointi poikkeamiin C02 Aloita viikkosykli C03 Viesti kohdennetusti C04 Hallitse riskejä,ongelmia ja muutospyyntöjä D01 Hyväksy valmiit tuotokset D02 Arvioisidosryhmätyytyväisyyttä E01 Kirjaa mitä projektissa on opittuja tee parannussuunnitelma E02 Viesti kohdennetusti E03 Siirrä vastuu tuotoksista F01 Arvioisidosryhmätyytyväisyyttä F02 Pyydää kolleegaa arvioimaanprojektin sulkemisvaihe F03 Arkistoi projektitiedostot F04 Juhli saavutusta! F05 Viesti kohdennetusti F06 Arvioi projektinsaavuttamia hyötyjä G01 Ideoi jatkoprojekteja G02 Viesti kohdennetusti G03

A08 - Tee projektin aloituspäätös

Tämä projektinhallinta-aktiviteetti kuuluu ryhmään Projektin aloitus. Tämän ryhmän aktiviteetit suoritetaan projektin alussa.

Tässä vaiheessa projektipäällikkö lähettää projektin asiakirjat sponsorille, ja sponsori tekee projektin aloituspäätöksen. Tämän päätöksen tekemiseksi sponsorin on ehkä keskusteltava projektista muiden organisaation päätöksentekijöiden, kuten portfoliohallinnan, kanssa – mutta sponsorin on päätettävä, miten se tehdään, ei projektipäällikön.

Jos on ulkopuolinen asiakas ja vastataan tarjouspyyntöön, sen lisäksi, että tehdään aloituspäätös sisäisesti, tulee ehdotus lähettää myös asiakkaalle ja odottaa, että asiakas valitsee toimittajansa ja antaa projektille lopullisen aloituspäätöksen. Tämä hallintatoiminto tulee valmiiksi, kun sopimus tai vastaava oikeudellisesti sitova dokumentti on allekirjoitettu.

Jos projektilla on ulkopuolisia toimittajia ja osa heistä valittiin jo vaiheessa A05, kannattaa ehkä allekirjoittaa sopimus heidän kanssaan tässä vaiheessa. Muut ulkopuoliset toimittajat voidaan valita tapauskohtaisesti myöhemmin.

Tarkoitus

Projekteilla, joilla on ulkopuolinen asiakas, on aina selkeä aloituspäätös, mutta sisäisistä projekteista monesti puuttuu tämä selkeys, ja projektit vain ‘hiipivät’ olemassaoloon ilman selkeää päätöstä. On tärkeää tehdä jokaiselle projektille selkeä aloituspäätös ja kerätä asianmukaiset allekirjoitukset ja sitoumukset ennen jatkamista.

Jotkut organisaatiot investoivat kaikkiin hankkeiseen niin kauan kuin niillä on resursseja käytettävissään. Aloituspäätöksen tulisi olla huipentuma prosessiin, jonka tarkoituksena on tehdä tietoon perustuvia projektivalintoja.

Yleisiä sudenkuoppia

Projekteja toteuttavilla organisaatiolla tulee olla portfolionhallintajärjestelmä, joka arvioi ja valitsee projektit kokonaisvaltaisesti, tasapainoisesti ja organisaation strategioiden kanssa yhteensopivalla tavalla. Monet projektinhallintajärjestelmiin liittyvistä ongelmista juontavat juurensa portfolion hallinnasta; esimerkiksi liian monta samanaikaista projektia käynnissä.

Varmista, että kaikki ymmärtävät, että kielteinen aloituspäätös ei ole epäonnistuminen. Se on merkki toimivasta järjestelmästä, joka ymmärtää, mikä ei hyödytä organisaatiota. Tämä tarkastelu ei olisi mahdollista ilman projektin aloitustoimintaryhmän avaintiimin jäsenten ponnistelua.

Periaatteet

Seuraavat periaatteet ovat erityisen tärkeitä tässä johtamistoiminnossa:


Suomennos Jukka Mäki



⊚ Lataa manuaali PDF-formaatissa

⊚ Lataa diagrammi"


Kiitos mielipiteestäsi. Huomaa seuraavat toiveet:

* Kirjoita lyhyesti ja selkeästi. * Kirjoita haluamallasi kielellä. * Jos teet seita ehdotuksia, lähetä ne erikseen. 

Mikäli ehdotuksesi johtavat myönteisiin uudistuksiin, mielellämme annamme kehut sinulle (mikäli olet lisännyt nimesi ja sähköpostiosoitteesi tähän lomakkeeseen).



Kirjoita P3.express-aktiviteettiryhmän numero erottuaksesi webbiboteista


Halutessasi voit antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tarpeen mukaan keskustella kommentistasi tai antaa kehuja panostuksestasi:





Mikroprojektien tapauksessa - jäseniä yhdestä seisemään - on parasta käyttää micro.P3.express.