Projektin aloitus Kuukauden aloitus Viikottainen johtaminen Päivittäinen johtaminen Kuukauden päätös Projektin päätös Projektin jälkeinen johtaminen Nimeä projektin sponsori A01 Nimeä projektipäällikkö A02 Nimeä tiimin jäsenet A03 Määrittele projekti A04 Tunnista projektin tuotokset A05 Tunnista ja hallitse riskit A06 Pyydä kolleegaaarvioimaan projektin aloitus A07 Tee projektin aloituspäätös A08 Aloita projekti A09 Viesti kohdennetusti A10 Päivitä ja paranna suunnitelmaa B01 Pyydä kolleegaaarvioimaan projektin tila B02 Tee projektin jatkopäätös B03 Käynnistä kuukausisykli B04 Viesti kohdennetusti B05 Mittaa ja raportoiprojektin suoritusta C01 Suunnittelereagointi poikkeamiin C02 Aloita viikkosykli C03 Viesti kohdennetusti C04 Hallitse riskejä,ongelmia ja muutospyyntöjä D01 Hyväksy valmiit tuotokset D02 Arvioisidosryhmätyytyväisyyttä E01 Kirjaa mitä projektissa on opittuja tee parannussuunnitelma E02 Viesti kohdennetusti E03 Siirrä vastuu tuotoksista F01 Arvioisidosryhmätyytyväisyyttä F02 Pyydää kolleegaa arvioimaanprojektin sulkemisvaihe F03 Arkistoi projektitiedostot F04 Juhli saavutusta! F05 Viesti kohdennetusti F06 Arvioi projektinsaavuttamia hyötyjä G01 Ideoi jatkoprojekteja G02 Viesti kohdennetusti G03

E01 - Arvioi sidosryhmätyytyväisyyttä

Tämä projektinhallinta-aktiviteetti kuuluu ryhmään Kuukauden päätös. Tämän ryhmän projektinhallinta-aktiviteetit suoritetaan kunkin kuukauden lopussa kuukauden päättämiseksi ja seuraavan kuukauden valmistelemiseksi.

Kuluneen kuukauden sidosryhmätyytyväisyyden arvioimiseksi voi lähettää kyselylomakkeen tiimin jäsenille, asiakkaalle, toimittajalle tai muille ulkopuolisille sidosryhmille. Tulokset kirjataan Projektin tila -rekisteriin. Anonyymiudesta pitää varmistua.

Projektin tila -rekisteri (template)

Tarkoitus

Toistuvat tyytyväisyysarviot ovat tärkeitä, koska niiden avulla saadaan tuotua ongelmia julki ja ratkaistavaksi sen sijaan että odotetaan epätyydyttäviä tuloksia jatkossa. Tämä arviointi ei rajoitu asiakkaaseen - on syytä kiinnittää huomiota myös tiimin jäseniin, sillä heidän tyytyväisyytensä vaikuttaa projektiin merkittävästi.

On tärkeää pitää arviointi anonyyminä, koska muutoin kaikki eivät halua kertoa asioita totuudenmukaisesti.

Yleisiä sudenkuoppia

Älä rajoita asiakastyytyväisyyden arvointia liian suppeaan joukkoon. Ota mukaan kaikki, kenellä saattaa olla merkittävää sanottavaa.

Älä lisää asiakaskyselylomakkeeseen liian monta kysymystä. Vastaamisen pitää olla helppoa ja nopeaa.

Mikäli vastaajia on vähän, ja vaikka pidät kysymykset mahdollismimman anonyymeina, on mahdollista että vastaaja on tunnistettavissa. Mikäli näin pääsee käymään, on parasta poistaa nuo tunnistettavat kysymykset ja olla käyttämättä niitä jatkossa uudelleen. Muutoin vastaajat saattavat menettää luottamuksensa kysymyssarjojen anonyymiyteen.

Varmistaaksesi että kenenkään henkilöllisyys ei pääse paljastumaan, vaikka se mahdollisuus olisikin olemassa, on hyvä keskittyä yhdistettyihin vastauksiin yksittäisten vastausten sijaan.

Periaatteet

Seuraavat periaatteet ovat erityisen tärkeitä tässä johtamistoiminnossa:


Suomennos Jukka Mäki⊚ Lataa manuaali PDF-formaatissa

⊚ Lataa diagrammi"


Kiitos mielipiteestäsi. Huomaa seuraavat toiveet:

* Kirjoita lyhyesti ja selkeästi. * Kirjoita haluamallasi kielellä. * Jos teet seita ehdotuksia, lähetä ne erikseen. 

Mikäli ehdotuksesi johtavat myönteisiin uudistuksiin, mielellämme annamme kehut sinulle (mikäli olet lisännyt nimesi ja sähköpostiosoitteesi tähän lomakkeeseen).Kirjoita P3.express-aktiviteettiryhmän numero erottuaksesi webbiboteista


Halutessasi voit antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tarpeen mukaan keskustella kommentistasi tai antaa kehuja panostuksestasi:

Mikroprojektien tapauksessa - jäseniä yhdestä seisemään - on parasta käyttää micro.P3.express.