Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


A08 - Luați decizia de a continua sau a înceta realizarea proiectului

Această activitate de management aparține grupului Inițierea Proiectului. Acest grup de activități se desfășoară la început proiectului ca parte integrală din pregătire.

În acest moment, managerul de proiect transmite documentele justificative către sponsor, iar acesta, după o evaluare amănunțita, trebuie să ia decizia de a continua sau de a înceta realizarea proiectul. Pentru a lua această decizie, este posibil ca sponsorul să discute detaliile proiectului cu alți factori de decizie din cadrul organizației, cum ar fi nivelul de management al portofoliului de proiecte, dar intră în responsabilitatea sponsorului cum și cu cine dezbate decizia aleasă și nu a managerului de proiect.

Dacă proiectul are un client extern și dvs. răspundeți la o solicitare de ofertă, pe lângă luarea unei decizii de a continua sau înceta proiectul pe plan intern, trebuie să transmiteți și propunerea către client așteptând ca acesta să aleagă furnizorul și să comunice decizia sa finală. Această activitate de management este finalizată la semnarea contractului sau când ați semnat alt document legal.

Dacă aveți în vedere să apelați la alți furnizori externi iar unii dintre aceștia au fost selectați în activitatea A05, vă recomandăm să semnați contractul cu aceștia în acest moment. Suplimentar, pot fi selectați și alți furnizori externi, iar aceste contracte pot fi semnate ulterior.

Obiectivul activității

În proiectele care au clienți externi există întotdeauna nevoia de a decide clar dacă proiectul continuă sau nu, însă pentru proiectele interne, uneori lipsește acest reper decizional astfel încât proiectele își continuă existența fără luarea unei decizii clare. Este important să impuneți această activitate ca o etapă clară în proiect, și să obțineți semnăturile și angajamente necesare înainte de a continua.

Pe de altă parte, unele organizații investesc în orice proiect atât timp cât au resurse disponibile. Această activitate de management se află la sfârșitul unui grup de activități și are ca scop transformarea acesteia într-o decizie luată corect pe baza justificării proiectului.

Capcane frecvente

Fiecare organizație care își desfășoară activitatea pe proiecte, trebuie să aibă un sistem de management al portofoliului care să evalueze și să selecteze proiectele într-un mod integrat, în conformitate cu strategiile organizației. Multe dintre problemele sistemelor de management de proiect se datorează managementului portofoliului, având uneori prea multe proiecte care se derulează în același timp.

Asigurați-vă că toți membrii organizației înțeleg că luarea deciziei de a înceta un proiect nu reprezintă un eșec ci este tocmai un semn al unui sistem robust prin care se decide că nu orice proiect este benefic pentru organizație iar acest lucru nu ar fi posibil fără efortul membrilor implicați în activitatea de inițiere a proiectului.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.