Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


C02 - Planificați răspunsurile pentru devierile de la indicatorii de performanță

Această activitate de management aparține grupului Managementul Săptămânal, care este un grup de activități desfășurate la începutul fiecărei săptămâni.

Dacă în urma evaluărilor realizate în activitatea C01 se identifică devieri de la indicatorii de performanță (cost, timp, scop, calitate etc.) definiți la nivelul proiectului, trebuie inițiat un plan de acțiune pentru remedierea acestora.

Dacă întâmpinați cazuri mai complicate, organizați ateliere de lucru și solicitați sprijinul tuturor membrilor echipei sau doar al unui grup specializat pentru a elabora planul de remediere. Dacă vă confruntați cu o situație critică sau sensibilă, informați sponsorul proiectului, solicitați sprijinul acestuia și solicitați aprobarea pentru planul de remediere elaborat.

Dacă recuperarea devierilor nu este posibilă, ar trebui să obțineți aprobarea sponsorului pentru a stabili obiectivele și rezultatele revizuite ale proiectului, care trebuie aprobate ulterior. Asigurați-vă că informațiile actualizate sunt înregistrate în documentul de Descriere a Proiectului.

Dacă există un motiv întemeiat care a determinat devierea și care ar putea produce afecte similare pe viitor, înregistrați-l ca risc în Jurnalul de Urmărire și planificați un răspuns adecvat pentru implementarea acestuia.

Descrierea Proiectului - șablon

Jurnalul de Urmărire - șablon

Obiectivul activității

Pentru a realiza obiectivele proiectului, trebuie să recuperăm devierile cât mai curând posibil înainte ca acestea să se acumuleze. Dacă nu am reușit să recuperăm cel puțin parțial devierile definite printr-un plan de acțiune și observăm că proiectul înregistrează un trend alarmant, vom ști că obiectivele proiectului nu vor putea fi îndeplinite în limitele stabilite și prin urmare obiectivele existente trebuie revizuite. Dacă obiectivele sunt revizuite și acestea nu mai pot fi justificate, proiectul poate fi anulat pentru a evita pierderi mai mari în viitor.

Capcane frecvente

O declarație generală, vagă și promițătoare cum ar fi ″trebuie să lucrăm cu 15% mai eficient de acum înainte″, nu poate fi considerată un plan de remediere. Planurile de remediere trebuie să fie realiste și să includă acțiuni care pot fi puse în aplicare.

Dacă trebuie să alegeți între a recupera o deviere și a rezolva cauza principală a acelei devieri care poate genera aceeași problemă în viitor, acordați prioritate acesteia din urmă: cauza principală. În caz contrar, veți fi în mod continuu ocupat cu ″stingerea incendiilor″ și nu cu prevenirea acestora.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.