Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


C02 - Планирайте отговори за отклонения

Тази управленската дейност принадлежи към групата Седмично управление която е група от дейности, извършени в началото на всяка седмица.

Ако имате някакви отклонения от целите си въз основа на измерванията на изпълнението в C01, трябва да ги управлявате и да се опитате да се върнете в правия път.

В усложнени случаи можете да проведете семинар и да получите помощ от всички или от избрана група членове на екипа при планирането как да се възстановите от отклонението. В критични или чувствителни случаи информирайте спонсора, поискайте неговия съвет и потърсете одобрение за плана за възстановяване.

Ако не е възможно да се възстановите от отклоненията, трябва да потърсите одобрение от спонсора, за да зададете преработени цели, както и да получите одобрение за тях. Уверете се, че новата информация е записана в Описание на проекта.

Ако има основната причина за отклонението, което може да причини подобни проблеми в бъдеще, запишете го в Регистър на последващите дейности като риск и планирайте подходящ рисков отговор за него.

Описание на проекта - пример

Регистър на последващите дейности - пример

Предназначение

За да постигнем целите на проекта, трябва да се възстановим от отклоненията възможно най-скоро, преди те да се трупат. Още по-важно е, че ако се опитаме да се възстановим от отклоненията и не успеем, и видим тревожна тенденция в проекта, ще знаем, че целите на проекта не могат да бъдат изпълнени със съществуващите цели и трябва да преразгледаме тези цели. Когато бъдат преразгледани, те може вече да не са оправдани, като в този случай проектът може да бъде отменен и да се избегнат по-големи загуби в бъдеще.

Типични клопки

Не забравяйте, че общо и неясно изявление като “Трябва да работим с 15% по-бързо отсега нататък” не е план за възстановяване. Плановете за възстановяване трябва да бъдат реалистични и да включват действия, които могат да бъдат изпълнени и оценени.

Ако трябва да изберете между възстановяване от отклонение и справяне с основната причина за отклонението, което може да причини същия проблем в бъдеще, то трябва да се даде приоритет на последното. В противен случай ще се налага непрекъснато да се справяме с един и същи проблем.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.