Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


A03 - Назначаване на ключовите членове на екипа

Тази дейност по управление принадлежи към групата Иницииране на проекта. Тази група дейности се изпълняват в началото, за да ни подготви за проекта.

В този момент ръководителят на проекта започва да формира екип за проекта. Въпреки че проектът все още не е одобрен и изпълнението му не е започнало, сега са необходими ключови членове на екипа, за да завършат дейностите от групата дейности за иницииране на проекта. Тези назначения не са предварителни и се очакват същите хора, избрани в този момент, да бъдат ключовите членове на екипа, когато започне изпълнението на проекта.

Ключовите членове на екипа, които са необходими на този етап, са както следва:

Предназначение

Една от целите на групата за иницииране на проекта е да оцени обосновката на проекта, която ще бъде използвана, за да се реши дали е добра идея да се инвестира в проекта. Тази информация се основава на план на високо ниво и правилното планиране, и изисква сътрудничеството на широк кръг от експерти. Ако не се оценят коректно, някои полезни и ценни проекти могат да бъдат отхвърлени а някои неоправдани проекти могат да бъдат избрани.

Типични клопки

Някои може да сметнат за загуба на време да работят по проект, който може да не бъде изпълнен. Ръководителят на проекта трябва да гарантира, че всички разбират, че това е важна инвестиция за организацията, тъй като тя им позволява да подберат най-добрите проекти, в които да се инвестира. Дори ако се реши да не се изпълнява проекта, усилията не са напразни, тъй като те предотвратяват организацията да инвестира ресурси в неоправдани проекти.

Когато става въпрос за назначаване на налични хора в проекта или наемане на нови хора, системата за организационно управление има основна роля. Отговорността на спонсора е да даде възможност на ръководителя на проекта да има достатъчно право на глас в този избор.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.